Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Barn som går på den nya gångbron i Ekopark Böda.

Nybyggd gångbro ökar tillgängligheten i Ekopark Böda

Ojämn väg gjorde fornlämningarna runt Skäftekärr i Ekopark Böda på Öland svåråtkomliga för både guider och besökare. I somras byggde Sveaskog en gångbro som nu ger alla möjlighet att se turistmålet.

Nyheter | 2016-08-29

Vid Skäftekärr i Sveaskogs Ekopark Böda utgör järnåldersepoken en viktig del av den information som besökande allmänhet får ta del av från guider. Men de får också fysiskt uppleva olika historiska lämningar. Här finns dels ett område med en kopia av hur ett järnåldershus såg ut och dels flera husgrunder som ingått i en stormannagård från järrnålderstiden. Det har varit lite svårt för besökare att fysiskt ta sig fram, speciellt med barnvagnar och rullatorer.

– I somras beslöt därför Sveaskog att bygga en gångbro till fornminnesområdet för att öka tillgängligheten. Rampen snickrades och byggdes under sommaren av två av Sveaskogs skogsentreprenörer verksamma i Ekopark Böda, Magnus Gillsjö som dagligdags kör skördare, och Niklas Andersson som arbetar som skogsvårdsentreprenör, säger Per Petersson, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog i södra Sverige.

– De har gjort ett jättebra arbete och det är fantastiskt att ha så duktiga entreprenörer som både klarar skogsbruket och snickeriarbete.

Lärkvirke sågat på lokala Munketorps såg

Gångbron/rampen är byggd av lärkvirke, lärk som vuxit i Ekopark Böda. Lärkvirket har sedan sågats upp på det lokala sågverket Munketorps såg. Det har också impregnerats med träolja för att hålla längre. På detta sätt har man kunnat undvika tryckimpregnerat virke. Den cirka 90 meter långa rampen är dessutom byggd så att marken i fornminnesområdet får minimal påverkan.

Tacksamma guider och besökare

Guiderna uppskattar rampen eftersom det underlättar för dem att få fler besöksgrupper till husgrunderna på fornområdet. Under sommaren har de fått många positiva kommentarer om bygget av rampen och Sveaskog får mycket beröm för insatsen.

Guiden Aili Käärik, som till vardags arbetar på Miljödepartementet men bor på Gotland om somrarna, tycker att bygget har blivit mycket bra. Esa Ateva, ordförande i Skäftekärrs ekonomiska förening, har också uttryckt sin och föreningens glädje över att Sveaskog nu genomfört bygget.

– Jag vill rikta ett stort tack till Sveaskog för den nya rampen som byggdes över den steniga passagen fram till fornlämningen Stormansgården på Skäftekärr. Vi har fått massor av positiva kommentarer från besökare, särskilt från dem som har haft barn i vagn och från de personer som varit rullstolsburna eller haft svårigheter att gå i ojämn terräng. Även andra utan rörelsehinder har uttryckt uppskattning. Det bör också framhållas att hantverket har utförts på ett proffsigt sätt och med hänsyn till platsens karaktär som fornminne. Således ett stort tack från oss som arbetar i olika roller på Skäftekärr.

  • Guiden Aili Käärik tillsammans med de två snickrande skogsentreprenörerna Niklas Andersson​ och Magnus Gillsjö.

  • Det är endast en liten del av den ungefär 90 meter långa gångbron som syns på bilden.

  • En av de talangfulla snickarna som byggt gångbron.


För mer information:

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.