Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Rödlistade vedsvampar i stor mängd upptäckta i Dalarna

Rödlistade vedsvampar i stor mängd upptäckta i Dalarna

Skogarna i nordvästra Dalarna har särskilda artvärden, även i produktionsskogarna. Här finner vi en rödlistad art på varannan låga vilket är unikt för stora delar av landet. Det visar en vedsvampinventering som Artdatabanken och Skogsstyrelsen gjort på uppdrag av Sveaskog.

Nyheter | 2016-07-13

Inventeringen gjordes år 2015 i ett område där Sveaskog har stora innehav och många externa intressen kring skogsbruket. Även den biologiska mångfalden knuten till kontinuitetsskogar av tall gjorde området intressant för att ta reda på i vilken mån vedsvamparna hjälper till att identifiera bestånd med höga naturvärden.

Resultaten visar bland annat att rödlistade vedsvampar är så vanliga att de inte kan användas för att identifiera skogar med höga naturvärden så som nyckelbiotoper. Arterna är helt enkelt spridda i alla skogar äldre än 70 år.

– Detta i sig är något unikt i jämförelse med hur det ser ut på många andra ställen i vårt land, där rödlistade arter är mer fåtaliga. I nordvästra Dalarna får vi använda oss av mängden gamla träd och mängden och kvaliteten på död ved som indikatorer på nyckelbiotoper istället, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

Fler rödlistade arter i äldre skogar som undgått kalhyggesbruket

Undersökningen tog fasta på skillnader mellan skogar yngre än 70 år som föryngrats med hjälp av kalhyggen, äldre produktionsskogar som gallrats samt naturvärdeslokaler och nyckelbiotoper med gamla träd och död ved. Rödlistade arter visade sig förekomma betydligt mindre i de bestånd som avverkats de senaste 70 åren, medan det inte fanns några större skillnader mellan äldre produktionsskogar och de skogar som klassats som nyckelbiotoper.

– Därför bör de äldre produktionsskogarna med fynd av rödlistade vedsvampar skötas med särskild hänsyn till koncentrationer av död ved. På det sättet sparar vi de skogar som har störst förutsättningar till att gynna de rödlistade vedsvamparna på sikt, säger Stefan Bleckert.

För mer information: