Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Tove Olai från Vretagymnasiet utanför Linköping​.

Skolskotare ökar chanserna till jobb i skogen

En skotare med förare, ett nära samarbete med naturbruksgymnasiet och engagerade elever är nyckeln till en lyckad praktik som skotarförare. Upplägget har testats i mindre skala i Arvidsjaur sedan förra hösten och är nu i full gång. Skolskotaren är fulltecknad till och med april 2017. ​

Nyheter | 2016-12-19

Sveaskog i Arvidsjaur har ett nära samarbete med naturbruksgymnasiet i Burträsk sedan flera år. Ett samarbete som har vässats under senare tid. Förra hösten togs beslutet att Sveaskogs Mikael Åhman, som jobbat som maskinförare på Sveaskog under många år fick ansvar för att på heltid ta sig an eleverna. Sedan terminsstarten i höst har två elever gjort sin praktik i Arvidsjaur varje vecka. Ytterligare två elever har praktiserat i Lycksele där det här upplägget med skolskotare och maskinförare funnits i flera år. ​

Gradvis utvecklingen av praktiken

Från början innebar en praktikvecka att flera elever fick komma ut och besöka ett maskinlag. Maskinlagen har höga krav på produktivitet och det innebar att eleverna i princip bara kunde köra när förarna hade paus. I och med investeringen i en skolskotare blev det bättre. Då var det någon ur maskinlaget som hade ansvar för praktikanterna medan han eller hon körde en egen maskin. Det här fungerade men innebar ändå begränsad maskintid för eleverna. Med det nya upplägget där en erfaren maskinförare på heltid tar hand om max två elever åt gången, får de mellan 4 timmar maskintid per dag. Kvaliteten på maskintiden blir också betydligt högre när handledaren sitter med i maskinen och kan komma med råd och tips löpande.

- Det här upplägget fungerar bra för ungdomarna som får mycket maskintid och stöd under tiden. Vi får också signaler från våra entreprenörer att de tycker det är bra att vi kan erbjuda praktikplatser eftersom de själva har svårt att gör det, säger Michael Åman, maskinförare som ansvarar för eleverna under praktiken.

Hendrik Dörr från Arjeplog och Ida Ögren från Arvidsjaur som båda går Naturbruksgymnasiet i Burträsk

Fyller hela praktikbehovet

Även responsen från Naturbruksgymnasiet i Burträsk är positiv. Inför praktiken får Mikael information om vad eleven vill få ut av sin praktik, speciella behov och var eleven står utbildningsmässigt. Det gör det möjligt att skräddarsy praktiken. Skolskotarna i Lycksele och Arvidsjaur fyller hela praktikbehovet för eleverna i årskurs 2 och 3 i Burträsk. ​

- Vi ser mycket positivt på att Sveaskog nu har öppnat för den här möjligheten, som vi har haft i Lycksele i flera år, även i Arvidsjaur. Det ger oss bra möjligheter att erbjuda eleverna fler maskintimmar. Timmar som är mycket värdefulla för eleverna och för framtida arbetsgivare. Tyvärr finns inga tydliga riktlinjer från Skolverket när det gäller antal timmar som eleverna förväntas köra maskin under utbildningen. Men förväntningarna på maskintid är höga från branschen och vi vill göra vårt bästa för att leva upp till dem. Sveaskogs skolskotare blir därför ett mycket viktigt komplement till skolan. I och med att en maskinförare följer eleverna under praktiken får de allt stöd de behöver och kan nyttja tiden maximalt. Dessutom får de en bra inblick i hur jobbet i ett maskinlag fungerar i verkligenheten. Något som är svårt att förmedla i skolmiljön, berättar Jimmy Persson, maskininstruktör på Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

- En utmaning för oss är kostnaderna. Sveaskog står för alla kostnader när det gäller maskiner, handledare och boende för eleverna men vi ersätter elevernas resor och eftersom vi skickar iväg fyra elever varje vecka drar kostnaderna iväg. Men samtidigt ser vi ju värdet av det ökade antalet maskintimmar för eleverna. Kanske skulle det kunna vara något som branschen går in och stöttar, avslutar Jimmy.

Viktig investering

Den kostnad det innebär att ha en maskin och en person som på heltid jobbar med praktiserande skolungdomar ses som en viktig investering inför framtiden. ​

- För oss är det oerhört viktigt att kunna tillgodose vårt behov av väl utbildade skogsmaskinförare och andra skogsarbetare i framtiden. Många maskinförare är äldre och vi ser ett stort behov att fylla på med ungdomar under kommande år. Vi anser att chanserna att lyckas ökar när vi kan erbjuda en praktik som känns givande och värdefull för eleverna. Med det här upplägget får de en väldigt bra bild av jobbet; av att köra maskin förstås men också saker som skiftgång och hur det funkar i ett arbetslag, säger Jim Edström, produktionstekniker på Sveaskog.

De flesta eleverna kommer från Naturbruksgymnasiet i Burträsk och ibland från andra skolor. Att ungdomarna tycker att det fungerar bra är, Tove Olai från Vretagymnasiet utanför Linköping ett bra exempel på. Hon var i Arvidsjaur på praktik under tre veckor i augusti. Och under novemberlovet kom hon tillbaka för att köra ytterligare en vecka. ​

Tove Olai från Vretagymnasiet utanför Linköping​

Göran Johansson jobbar som avverkningsledare i Arvidsjaur och tycker också att det nya upplägget är rätt.

- Nu är ju skolskotare väldigt hårt uppbokad men när vi inte har några praktikanter kan vi förstås, eftersom maskinen är bemannad, använda den i den dagliga produktionen. Vi har också planer på att kunna erbjuda olika yrkesutbildningar och Arbetsförmedlingen möjlighet att prova på, säger Göran.

Väl beprövat arbetssätt

Det här upplägget har funnits i Lycksele sedan flera år tillbaka och det positiva gensvaret där motiverade satsningen i Arvidsjaur. I Lycksele är det Kurt Lundgren som håller i praktiken och den höga beläggningen på maskinen under hela läsåret visar på hur stort behovet är.

För mer information:

Jim Edström, produktionstekniker på Sveaskog, telefon 070-322 68 35

Göran Johansson, avverkningsledare på Sveaskog, telefon 070-269 69 74

Michael Åman, maskinförare och handledare på Sveaskog, telefon 070-370 73 95

Helena Delborn, kommunikatör på Sveaskog, telefon 070-374 77 04

Jimmy Persson, maskininstruktör på Naturbruksgymnasiet i Burträsk, telefon 070-667 33 33