Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Bild på höstlöv vid vatten.

Slutsats på remiss: Låt skogen bli Sveriges profilfråga

Den viktigaste slutsatsen från arbetet med det nationella skogsprogrammet är att det finns ett stort behov av att arbeta långsiktigt, kontinuerligt och gemensamt för skogsbrukets framtid. Nu går arbetet med det nationella skogsprogrammet in i ett nytt skede.

Nyheter | 2016-09-14

Drygt ett år har gått sedan regeringen med landsbygdsministern Sven-Erik Bucht i täten bjöd in en rad olika intressenter för att få fram ett nationellt skogsprogram. Självklart har Sveaskog varit med på tåget redan från start.

– Det finns ett behov av att skapa en process där skogens intressenter och våra politiker kan ha en dialog om skogens framtid, säger Jan Wintzell, chef på Stab Affärsutveckling och innovation.

För att få skogen och dess värden belyst från flera perspektiv har fyra arbetsgrupper arbetat med olika frågor inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Jan Wintzells arbetsgrupp har jobbat med just innovationsfrågor.

– Brukandet av skogen för att skapa samhällsnyttor var en central punkt. Vi har också diskuterat hur vi kan stärka den svenska skogens och näringens internationella konkurrenskraft på ett hållbart sätt, samt hur vi kan skapa ett innovationsklimat som säkerställer värdena även i framtiden, säger Jan Wintzell.

Även Sveaskogs affärsutvecklare Lena Bruce har arbetat med skogsprogrammet. Hon har varit en av två ordförande för den arbetsgrupp som jobbat med internationella skogsfrågor.

– I rapporten rekommenderar vi att skogen ska bli en profilfråga i svensk utrikespolitik, att vi ska öka den internationella samverkan mellan forskning och näringsliv, samt myntat ett nytt begrepp, det integrerade främjandet, där vi tänker bredare runt bistånds- och exportfrågor med ett mer adaptivt arbetssätt under ett gemensamt varumärke, Sweden – developed by Forests, säger Lena Bruce.

Olof Johansson, chef för skogsskötsel och miljö på Sveaskog, som satt med i den grupp som jobbat med "virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser", berättar att gruppen kommit fram till en rad slutsatser.

– Vi trycker extra på vikten av att utveckla en sammanhållen skogspolitik för att förenkla för skogsägaren och öka fokus, att sträva efter att göra naturvården effektivare genom satsning på aktiv naturvårdsskötsel och att man bör sträva efter en ökad tillgång på skogsråvara genom olika skogsskötsel, teknik och minskade skador.

Vad blir nästa steg?

– Rapporterna är nu ute på remiss, och vår förhoppning är att regeringen lägger en proposition som stöder en kontinuitet av skogsprogrammet, säger Jan Wintzell.

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Nationellt skogsprogram

 • Våren 2015 tog regeringen med lantbruksminister Sven-Erik Bucht i spetsen initiativet att ta fram ett nationellt skogsprogram. Syftet är att ta fram en strategi för hur skogsbruket ska utnyttjas på bästa sätt för att bidra med jobb, hållbar tillväxt och utveckling av en växande bioekonomi.
 • Deltagarna är indelade i fyra arbetsgrupper:
  Arbetsgrupp 1: Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs.
  Arbetsgrupp 2: Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser.
  Arbetsgrupp 3: Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökade export.
  Arbetsgrupp 4: Internationella skogsfrågor.
 • I september 2015 inledde organisationer, företag och myndigheter, däribland representanter från Sveaskog, en dialog för att ta fram underlag för en långsiktig plan. Under arbetets gång har samtliga aktörer kunnat konstatera en sak: Alla är överens om att skogen är en viktig resurs. Däremot har det, av naturliga skäl, funnits olika åsikter om hur det "gröna guldet" ska utnyttjas på bästa sätt.
 • Arbetet har resulterat i en sammanställning av fyra underlagsrapporter som ligger ute på remiss.