Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Invigning av Hartstillverkningen på Sunpine

Sunpine framställer nu även harts

Förutom talldiesel tillverkar Sunpine nu också högvärdesprodukten harts. I mitten av juni invigdes företagets hartsproduktion i Piteå. Målet är 24 000 ton harts per år för Sunpine, där Sveaskog är delägare.

Nyheter | 2016-06-20

Svenska Sunpine är världsledande när det gäller framställningen av andra generationens förnybara drivmedel. För närvarande producerar företaget 100 000 kubikmeter råtalldiesel varje år, vilket motsvarar två procent av all diesel som säljs i Sverige. Råvaran som används är tallolja, en restprodukt från sulfatmassabruken som är helt fossilfri och koldioxidneutral. Förutom talldiesel utvinner man och säljer även enklare biprodukter som grön eldningsolja – bioolja och terpentin. Det man nu gör är att ta en del av biooljan för att istället framställa harts.

– Det innebär att vi får ytterligare en högvärdig produkt och kan få ut ett ännu större värde ur vår råvara, säger Magnus Edin, vd för Sunpine.

Blir lim, trycksvärta och färg

Harts är en viktig råvara med klistrande förmåga som används vid framställning av produkter som lim, trycksvärta och målerifärger.

– I fast form kan den jämföras med kåda – och det är säkert många som känner till harts i den formen efter att ha spelat hartsfiol som barn. Här har vi ett lite mer seriöst användande och arbetar med hartsen i flytande form, säger Magnus Edin.

Krävs speciell hantering

Huvuddelen av hartsen levereras till internationella kemiföretaget Lawter som gått in som delägare i Sunpine. Under framställningen upphettas hartsen till 190 grader, vilket får den att övergå i flytande form. Det är också så den levereras, vilket kräver speciell hantering eftersom den stelnar redan vid 150 grader. För att kunna bevara temperaturen under leveransen från Piteå till Lawters produktionsanläggningar i Holland och Belgien använder man sig av speciella isocontainrar. Dessa kan jämföras med väldigt avancerade termosar som pluggas in och värms med el.

– Fördelen är att det blir överlägset bättre för kunden, som kan stoppa råvaran direkt in i sin egen process. Om man använder annan råvara som gum rosin måste man i många fall först slå sönder de kärl som den förvaras i och sedan hetta upp råvaran, säger Magnus Edin.

"Positivt både för klimatet och för ekonomin."

Viveka Beckeman, vice ordförande för Sunpine och chefsjurist på Sveaskog ser stora fördelar med den nya produktionen både för Sveaskogs och andra skogsägares del.

– På sikt innebär det att efterfrågan på vår råvara kommer att öka ännu mer, vilket är positivt både för klimatet och för ekonomin. Genom att producera både råtalldiesel och harts byter vi ut icke förnybara produkter mot förnybara och bidrar därmed till en bättre värld.

För mer information:

Sunpine

  • Startår: Företaget grundat 2006, produktionsstart 2010
  • Ägare: Sveaskog, Södra, Preem, Kiram, Lawter
  • Sysselsatta: 46 medarbetare och 55 anställda hos underleverantörer och samarbetsparter
  • Kapacitet: 180 000 ton tallolja
  • Årlig produktion: 100 000 kubikmeter råtalldiesel, 24 000 ton harts, 50 000 ton grön eldningsolja och 2 000 ton terpentin
  • Omsättning: Cirka 1 miljard kronor