Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Del av ån Nissan.

Sveaskog nominerade till Klimatpriset 2016

Hallå där Babs Stuvier, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog, som jobbat med ett projekt som har nominerats till Klimatpriset 2016 i Jönköpings län. Idag den 13 september utses vinnaren.

Nyheter | 2016-09-13

Vad är det ni har blivit nominerade för?
– Vi har blivit nominerade för vårt arbete längs med ån Nissan och dess biflöden. Nissan har i en nationell kartläggning blivit klassad som ett av landets värdefullaste vattendrag, med fin vattenkvalitet och mycket vattenliv.

Vad är det då ni har gjort?
– Sveaskog har mycket mark längs med hela Nissan och skrev 2015 avtal med Länsstyrelsen om att vi skulle sköta skogen närmast vattnet ur ett naturvårdssyfte. Därför har vi de senaste åren inventerat all skog längs med Nissan och dess biflöden.

Vad är det ni har tittat på?
– Vi har gjort så kallade naturvärdesbedömningar, det vill säga undersökt vilken typ av skog som står längs med vattnet idag och om den sortens skog är lämplig att ha nära Nissan. Vi har också utvärderat vilka naturvärden som finns och gjort förslag på hur de kan bibehållas eller förbättras i framtiden. I de allra flesta fall handlar det om att omvandla skogen från barr till löv eftersom lövet har större värde för en ekologiskt funktionell kantzon. Målet är att få en lövkorridor genom landskapet och ge fisken och övrigt vattenliv ännu bättre förutsättningar.

Hur stort område rör det sig om?
– Vi har satt upp ett minimiavstånd på 15 meter från ån, men på vissa håll kan det röra sig om betydligt större områden. Finns det exempelvis ett delta kan det täcka upp emot 15 hektar, och totalt rör det sig om 390 hektar. Eftersom vi har beslutat att 20 procent av våra marker ska ha ett naturvårdssyfte passar det här arbetet oss perfekt.

Det är flera personer på Sveaskog som har varit involverade i det här arbetet, bland annat Anders Svensson, Linda Karlsson och Håkan Filipsson. Håkan, vad är det ni gör längs med Nissan just nu?
– Nu har vi börjat det praktiska arbetet för att skapa den här kantzonen mellan ån och produktionsskogen genom att gallra bort gran och i viss mån tall. Det klenare beståndet har vi tagit bort manuellt, sedan skickar vi in maskiner för resten av avverkningen.

Vad ser ni för resultat så här långt?
– Vi började med de första avverkningarna i slutet av våren och början på sommaren, så än så länge är det svårt att se konkreta resultat. Men vi kommer att fortsätta att arbeta löpande med det här och då kommer naturvärdena att förstärkas.

Vad betyder det för arbetet att ni har blivit nominerade till Klimatpriset?
– Det är inte vi själva som har nominerat oss utan någon utomstående som vi inte vet vem det är, och att någon annan uppskattar vad man gör är alltid trevligt.

För mer information:

Babs Stuiver

Babs Stuiver

Hållbarhetsansvarig

UPPDATERING: Vinnare av Klimatpriset 2016 blev Vätterhem Bostads AB. Sveaskog förärades med ett hedersomnämnade.

Klimatpriset

Detta pris är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångsrikt klimatarbete i Jönköpings län. Bakom priset står Klimatrådet i Jönköpings län som har delat ut priset sedan 2012. Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.