Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Levande landsbygd

Sveaskogs väg till en levande landsbygd

Sveaskogs 4 200 mil väg garanterar mer än bara en jämn leverans av råvara till skogsindustrin. Det ger även allmänheten tillgång till marken – och en levande landsbygd.

Nyheter | 2016-04-04

I hjärtat av Sverige, i passet mellan Vänern och Vättern och på gränsen mellan Västergötland och Närke, ligger ett av Sveriges sydligaste urskogsområden; nationalparken Tiveden. Det är egentligen ett väldigt otillgängligt skogsområde, men som tack vare Sveaskogs vägnät blivit tillgängligt och Laxå kommuns stora dragplåster med omkring 150 000 besökare varje år.

– Vi har nästan tio mil väg i nationalparken, vilket främjar den turism som finns i området, säger Fredrik Lindberg, vägmästare på Sveaskog i Bergslagen.

På dessa vägar tar sig alltså svenska och utländska turister till Tivedens nationalpark. För Laxå kommun innebär de många tyska och holländska besökarna flera gästnätter, ett ökat kundunderlag i butikerna och fler arbetstillfällen.

– Jag tror inte att matbutiken i Tiveden ens skulle existera om det inte vore för parkens besökare, så Sveaskogs vägar och hur de tillgängliggör marken är oerhört viktigt för oss, säger Mats Fransson, näringslivschef i Laxå kommun.

Största ägaren av privata vägar

Räknat i antal mil väg är Sveaskog landets största väghållare efter Trafikverket och den enskilt största ägaren av privata vägar. Omkring 4 200 mil av Sveaskogs vägar löper genom Sverige, från norr till söder.

Vägnätet har ett huvudsyfte: att skapa förutsättningar för att leverera råvara året om oavsett väderlek – med så liten transportkostnad och inverkan på marken som möjligt. När Sveaskog 2002 fattade beslut om att öppna vägbommarna till avverkningsplatserna fick vägnätet ytterligare ett syfte, att göra vägarna och skogarna tillgängliga för allmänheten.

23 mil ny väg varje år

Sveaskog satsar årligen omkring 200 miljoner kronor på nybyggnationer och underhåll av befintliga vägar, vilket resulterar i omkring 23 mil ny väg varje år.

– Det krävs en hel del underhållsarbete då vägarna tar stryk av tunga transporter. Men vi strävar efter att ha som lägsta standard att de alltid ska vara säkra för personbilar. Dels för att vägarna ska vara tillgängliga för allmänheten, dels för att vi själva ska kunna ta oss fram när vi utför tillsyn och arbete i vårt brukande av skogen, säger Torsten Wiborgh, anläggningsingenjör på Sveaskog.

Nybyggnationerna och underhållet av vägnätet hjälper samtidigt till att utveckla glesbygden och främja dess småföretagare. Trafikverket delar nämligen ut ett statligt drift- och underhållsbidrag till enskilda vägar där boende har mer än en kilometer till allmän väg, som samtidigt syftar till att upprätthålla landsbygdens infrastruktur.

– Vägarna ska dels underlätta för boende och näringsliv, dels minska kostnaderna för vägtransporter. Och självklart har vi också som krav att allmänheten får tillgång till vägarna, säger Carl-Gustav Andersson, nationell samordnare för enskilda bidragsvägar på Trafikverket.

Bidrag från Trafikverket

2015 delade Trafikverket ut sammanlagt över en miljard kronor i drift- och underhållsbidrag till 24 000 vägföreningar runt om i landet. Sveaskog, som är medlem i omkring 1 500 av dem, förvaltar omkring 180 mil bidragsvägar. Tack vare bidraget kan man årligen lägga 16 miljoner kronor på vägbyggen i glesbygden.

Läs ett längre reportage vägnätet i Forum Sveaskog nr 1 2016

För mer information: