Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Lotta Samuelsson från SIWI

Svenskt skogsbruk ger ringar på världens vatten

Avskogning är ett växande hot mot den globala vattenförsörjningen. Sveriges erfarenhet av att restaurera skogslandskap kan nu bidra till att bryta den negativa trenden.

Nyheter | 2016-05-30

Skogar har en central roll i vattnets kretslopp. De magasinerar stora mängder vatten, dämpar avrinning och vattenflöden, minskar erosion och bidrar till rent vatten – vilket är viktigt för såväl klimat och miljö som människors hälsa.

− I Sverige har vi god tillgång på vatten, men på många andra håll i världen är vattenbristen akut. Och än värre blir det i takt med att klimatförändringar, urbanisering, ökad energiförbrukning och en växande tillverkningsindustri ökar konkurrensen om vattenresurserna ytterligare, säger Lotta Samuelson, program-ansvarig vid institutet SIWI, Swedish Water House, som i ett tvåårigt projekt samlat svenska skogliga aktörer för att uppmärksamma globala utmaningar kopplade till skog och vatten.

"Mycket att dela med oss av"

Projektets syfte har varit att identifiera vilka nyckelfaktorer i Sverige som har möjliggjort att vi idag har en framgångsrik skogsindustri och en skogsförvaltning som också integrerar vattenhänsyn, samt sammanställa en SIWI-rapport kring hur svensk erfarenhet kan katalysera positiva förändringar i förvaltningen av skogslandskapet på global nivå.

− Även om skogarna i vårt nordliga klimat har helt andra förutsättningar än tropisk skog, har vi mycket kompetens och erfarenhet att dela med oss av när det gäller förvaltning, styrsystem, hållbart brukande och återskapande av skogliga landskap, säger Lotta Samuelson och refererar till den omfattande restaureringsprocess som det svenska skogslandskapet genomgått under de senaste drygt 100 åren.

I slutet på 1800-talet var stora delar av skogsbeståndet i Sverige totalt utarmat. Skogsindustrin skrek efter träråvara, och det blev en drivkraft att hitta system för att återplantera efter avverkning och se till att skogen kom tillbaka som resurs.

− I början var det produktionen som var drivande i restaureringsprojektet – att det fanns en efterfrågan på trä. Sedan tillkom steg för steg både sociala och miljömässiga drivkrafter. Under resans gång har vi byggt upp regelverk och samverkansformer som gör att vi blivit bra på att hantera skogsbrukets olika utmaningar, däribland vattenfrågan. Det är just detta institutionella kunnande som vi nu kan dela med oss av för att hjälpa länder som idag har problem med degraderade skogar, säger Lotta Samuelson.

Läs ett längre reportage om skogens roll i vattnets kretslopp i kommande nummer av Forum Sveaskog