Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Skog ovanifrån

Debattartikel: Aktuella digitala data om skogen behövs för en växande bioekonomi

För åtta år sedan startade den första laserskanningen av Sverige. Den har revolutionerat digital datainsamling över landskapet och bidragit till digitaliseringen av Sverige. Laserskanningen har starkt bidragit till bättre kartunderlag för både hänsynstaganden till naturvärden och kulturlämningar, rörliga friluftslivet och skogsbruket.

Nyheter | 2017-03-28

Fortsatt utveckling kräver att underlagen är aktuella och en ny rikstäckande laserskanning behöver starta omgående. Skogsnäringen, en av hörnpelarna för en växande bioekonomi, vill tillsammans med staten åstadkomma detta.

Uppgifterna från den genomförda laserskanningen börjar bli gamla och för att dra full nytta av den nya tekniken är det viktigt med en uppdatering.

Våra argument för en gemensam datainsamling är flera:

Sverige en bioekonomi

När Sverige omvandlas till en bioekonomi kommer skogen att bidra med mer jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Varje satsad krona på en ny laserskanning ger mer än tio tillbaka i form av fler gröna arbetstillfällen. Gemensamt tar vi effektivare hand om naturresursen och nya jobb kan också skapas i den innovativa tjänsteindustrin med t ex appar och andra digitala tjänster som kan bidra till utvecklingen inom t ex turism.

Rikstäckande uppgifter om Sveriges skogar

Yttäckande information om skogen kommer till bred nytta både hos myndigheter och företag. Skogliga skattningar med laserdata är grundläggande och bidrar med beslutsstöd för både produktions- och naturvårdsåtgärder.

Det blir billigare om vi jobbar tillsammans

För att alla (skogsägare, företag, myndigheter och den breda allmänheten) ska få möjlighet att dra nytta av en återkommande laserskanning bedömer vi det nödvändigt med ett statligt ansvarstagande. Fler än 90 000 skogsägare använder Skogsstyrelsens digitala kartor och inkluderas skogsföretagens karttjänster använder en betydande del av Sveriges 330 000 skogsägare det digitala materialet. Även andra myndigheter än Skogsstyrelsen och allmänheten behöver ha uppdaterade uppgifter om skog, mark, infrastruktur och vatten.

Data från den första skanningen är cirka 8 år gammal. Det är hög tid att ta ett omtag. För att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt så måste myndigheter och näringsliv samverka. Låt därför satsningen på en ny laserskanning bli ett första steg i det nationella skogsprogrammet som regeringen nu förbereder. Beslut kan inte vänta. Vi är beredda att bidra och aktivt delta i detta arbete om det startar snarast möjligt.

Håkan Larsson, Skogsdirektör Södra
Mats Sandgren, VD SCA Skog
Per-Olof Wedin, VD Sveaskog
Elisabet Salander Björkholm, VD Bergvik Skog
Jan Åhlund, Skogsbrukschef Holmen
Martin Holmgren, VD Stora Enso Skog
Lars Gabrielsson, VD Sydved
Sture Karlsson, VD Mellanskog
Göran Andersson, Skogschef BillerudKorsnäs
Olov Söderström, VD Norrskog
Svante Scherman, Koncernchef Skogssällskapet
Nils Broman, Skogschef Norra Skogsägarna
Anders Landström, Stiftsjägmästare Svenska kyrkan
Charlotte Bengtsson, VD Skogforsk