Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Återställningsprojekt i Mörrum ger tydliga resultat

Återställningsprojekt i Mörrum ger tydliga resultat

Mörrumsån är ett av Sveriges mest kända fiskevatten. Varje år försöker
10 000-tals sport- och fritidsfiskare fånga de stora laxar och öringar som rör sig i vattnet. Sveaskog fortsätter att jobba för fullt för att ån ska återfå forna tiders glans.

Nyheter | 2017-08-30

Mörrumsån börjar runt Lindshammar, på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Den rinner sedan stolt genom Småland och Blekinge innan den till slut mynnar ut i Östersjön, strax väster om Karlshamn. Fiskare från såväl Danmark som Tyskland är återkommande gäster och ser ån som sitt hemmavatten. Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och beskrivs redan år 1231, i Valdemar II:s jordebok.

Alla år av mänsklig påverkan har dock satt sina spår. Man har dikat ut, fördjupat, skapat kanaler och dämt upp. Allt för att skapa bättre förhållanden för det man just då satsade på, oavsett om det var vattenkraft eller timmerflottning.

– Vi gjorde en inventering av mänsklig påverkan och kom upp i runt 2000 punkter. Vissa större än andra givetvis, men det ger ändå en signal om hur stor påverkan har varit under åren, berättar Henric Persson som är fiskevårdsansvarig på Sveaskog.

Lyckat återställningsprojekt i sommar

Nu i sommar har Sveaskog bland annat arbetat med en plats vid Härnäs som både förklarar och symboliserar återställningsarbetet av ån, som påbörjades år 2015. Där stoppade man tillbaka stenblock som en gång i tiden rensats bort för att underlätta timmerflottning. När stenblocken återigen hittade hem blev vattnet av naturliga själ bredare vilket skapade en mer naturlig gräns mellan å och strand. Botten höjdes och blev bredare vilket gav fisken mer plats att vara på. Sötvattnet stannar också kvar längre vilket i sig är positivt rent näringsmässigt.

Tydlig förändring till det bättre

Henric Persson har själv flyttat till Mörrum, både för arbete och för fisket. Han är drivande i återställningen av ån och har sett en lyckad förändring.

– Det handlar framför allt om en återställning av ån, naturvård snarare än fiskevård. Vi försöker återskapa det naturliga genom att till exempel sätta tillbaka stenar och objekt som funnits där tidigare. Vi pratar väldigt sällan fisk när vi gör våra åtgärder, det handlar mer om vattenmiljön. Däremot är det en positiv bieffekt. Skapar vi en bra vattenmiljö kommer till exempel lax och öring trivas bättre, säger Henric Persson.

Man jobbar hela tiden med att försöka återskapa en miljö som gör att ån reparerar sig själv, snarare än att skapa perfekta habitat för fisk. Vissa saker är enkla att åtgärda andra är svårare. De har börjat med de som ger absolut mest påverkan för minst ekonomisk- och arbetsam insats.

– Vissa är svåra att ändra på, till exempel motorvägen. Men det finns nyckelområden där det finns mycket att tjäna med ganska små medel. Vi behöver inte leta speciellt länge för att hitta ett projekt till nästa år. Det viktigaste är att man arbetar med naturen istället för emot den, avslutar Henrik Persson.

Ida-Maria Rigoll, platschef på Mörrums Kronolaxfiske, tycker att återställningsprojektet är ett viktigt arbete för att kommande generationer ska kunna uppleva Mörrumsån.

– Det är ett viktigt arbete för både Kronolaxfisket men även för Sveaskog så klart. Det är vår ambition att ständigt vara ledande inom fiskevård, allt för att skapa ett långsiktigt och hållbart fiske. Det är ju meningen att flera generationer efter oss ska kunna njuta av levande vattendrag och rikt fiske vilket utan våra insatser faktiskt inte är lika troligt.

För mer information:

Mörrums Kronolaxfiske

  • Sportfiskeanläggningen Mörrums Kronolaxfiske vid Mörrumsån är ett av Sveriges ledande sportfiskevatten för lax och havsöring och känt bland sportfiskare i hela Europa.
  • Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och har sedan uråldrig tid tillhört kronan. Det beskrivs första gången redan år 1231 i Valdemar II:s jordebok.
  • Vid Mörrums Kronolaxfiske jobbar Sveaskog kontinuerligt med olika fiskevårdande åtgärder för att säkra laxens fortlevnad.
  • Mörrumsån är 18 mil lång och laxförande i ca 5 mil, fiskesträckan vid Mörrums Kronolaxfiske är 15 km lång.