Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Dammrivning

Dammrivning ska skapa bättre miljö för fisk och musslor

Nu river Sveaskog två dammar i Hedströmmen i Västmanland i samarbete med Länsstyrelsen. På så vis skapar man bättre förutsättningar för öring och det unika bestånd av flodpärlmussla som finns i strömmen.

Nyheter | 2017-09-28

I den närmare 13 mil långa Hedströmmen finns över 20 dammar, varav tre nu ska rivas. Två av dessa ligger på Sveaskogs marker. Dammarna är ett arv från järnframställning, hyttverksamhet och flottning kring förra sekelskiftet. Men sedan flottningen upphörde på 1960-talet fyller dammarna inte längre någon funktion.

– Genom att riva dammarna tar vi både tillvara på naturvärden och minskar behovet av att underhålla något som inte längre används. Vi ser mycket positivt på sådana här åtgärder och genomför liknande projekt på andra håll, berättar Björn Lexén, vägmästare på Sveaskog i resultatområde Norra Bergslagen.

Musslor beroende av återställning

Den utrotningshotade flodpärlmusslan lever i strömmande vatten och är beroende av öring eller lax för sin reproduktion. Dammar som tar bort strömmande vatten genom överdämning och dessutom skapar vandringshinder för fisk utgör därmed ett dubbelt problem.

År 2009 inventerade Länsstyrelsen flodpärlmusslorna i Hedströmmen. Gunilla Alm, vattenvårdare på Länsstyrelsen, snorklade längs med en 14 kilometer lång sträcka av Hedströmmen.

– Vi visste redan att det fanns flodpärlmussla, men nu fick vi en bättre uppfattning om hur mycket. Ganska snabbt stod det klart att Baggådammen och Nedre Borgforsdammen gör stor skada på naturvärdena. Därför är det mycket glädjande och roligt att vi nu kan riva dammarna och återställa strömmen till sitt ursprungliga skick, säger Gunilla Alm.

Biotopvård för bättre miljö

Det praktiska arbetet började i somras med skyltning och information till alla berörda. Själva rivningen startade i början av september. I Baggådammen, där man kunde leda om vattnet växelvis i två olika fåror, blev allt klart på två veckor. Arbetet i Nedre Borgforsdammen blir klart en bit in i oktober.

– Där finns ett ganska trångt parti av Hedströmmen, med vatten som rinner bredvid maskinen, där vi fått dämma upp en tillfällig fångdamm för att kunna styra vattnet i en annan riktning. I dammen finns också en bro där vi behöver gjuta ny betong, berättar Johan Lind, projektledare för Sveaskogs räkning.

Förutom att plocka bort dammluckor och stentrösklar, flytta sediment från den blottlagda dammbottnen och göra strandkanterna fina, utför man också biotopvård i själva strömmen.

– Vi har återfört stenar i fåran så att det blir en bättre miljö för fisk och musslor. Större stenar i mitten gör också att fåran trycks ut och blir bredare. Nu får vi en fors med ett antal vattenspeglar som gör att det även blir en väldigt estetiskt tilltalande miljö, säger Johan Lind.

Ökar tillsynen av äldre dammar

I hela Sverige finns idag ett stort antal äldre dammar som inte används. Länsstyrelsen ökar nu tillsynen av dessa, vilket troligen innebär att fler dammar kommer att rivas framöver.

– Tidigare har vi framförallt fokuserat på vattenkvalitet och försökt komma tillrätta med problem som övergödning och försurning. Nu har vi även börjat titta mer på strukturerna. Under flottningsperioden rätades många av våra vattendrag ut och rensades på stora block. Det gör att fisk och bottenfauna inte får den variation som den behöver – ungefär som att det är ganska tråkigt att bo på E4:an om man är en gräshoppa. Det är det som vi försöker rätta till nu, säger Gunilla Alm.

Fler bilder

  

För mer information:

Baggådammen och Nedre Borgforsdammen

De båda dammarna anlades på 1800-talet och dämmer upp cirka 1 respektive 1,2 kilometer av Hedströmmen. Fallhöjden ligger på cirka 5 meter. Nedre Borgforsdammen är 30-40 meter bred och Baggådammen 70-80 meter bred inklusive dammvallar.