Delårsrapport januari - september 2017: Högre priser och ökad volym höjde resultatet

Delårsrapport januari - september 2017: Högre priser och ökad volym höjde resultatet

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden ökade med 14 procent till 933 MSEK (819). Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.

Pressmeddelanden | 2017-10-26

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden uppgick till 933 MSEK (819), en ökning med 14 procent.

- Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.

- Direktavkastningen uppgick till 4,6 procent (4,3) och nettoomsättningen ökade till 4 593 MSEK (4 373).

- Sveaskog emitterade under september sin andra gröna obligation. Finansieringen från denna emission ska användas till investeringar som kommer att resultera i positiva miljöeffekter och där kärnan är ett hållbart skogsbruk. Det fanns ett högt intresse att delta i emissionen och 22 svenska och internationella investerare tecknade sig för sammantaget en miljard kronor.

- Sammantaget är vårt utgångsläge bra och jag ser en fortsatt potential att öka lönsamheten inom ramen för ett hållbart skogsbruk och bidra till en grön omställning. 

1 januari – 30 september 2017

  • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 4 593 MSEK (4 373). De totala leveransvolymerna ökade med två procent och priserna ökade i genomsnitt med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 933 MSEK (819). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och högre leveransvolymer.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,6 procent (4,3).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 162 MSEK (319).
  • Periodens resultat ökade med 11 procent och uppgick till 999 MSEK (899).
  • Resultatet per aktie ökade med 11 procent och uppgick till 8,44 SEK (7,59).

FÖR MER INFORMATION:

 

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Vd och koncernchef

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO, tf HR-chef