Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Hållbart skogsbruk balanserar olika värden och behov

Hållbart skogsbruk balanserar olika värden och behov

I ett debattinlägg den 22 december hävdar David van der Spoel och Björn Mildh, från Skydda Skogen och den ideella naturvården, att Sveaskog inte bedriver ett hållbart skogsbruk och ifrågasätter bolagets naturvårdsarbete. Artikeln är tyvärr ett exempel på den ökade polariseringen i debatten där skribenterna tycks ha en statisk och endimensionell syn på hållbart skogsbruk och beskriver exempel som är egna vinklingar och åsikter. 

Nyheter | 2017-12-29

Vårt skogsbruk är inte statiskt utan utvecklas hela tiden i takt med ny kunskap, erfarenhet och teknik. Men det är också ett resultat av samhällets skiftande värderingar vid olika tidpunkter. Vi har inte samma syn på hållbart skogsbruk idag som på 1950-talet och sannolikt inte heller som vi kommer ha om ytterligare femtio år. Skogsbruket har utvecklats tillsammans med Sverige och för Sveaskogs del ser vi att vi fortsatt kan bidra till att få Sverige att växa.

Sveaskog använder en femtedel av den produktiva marken för naturvård. Det inkluderar både avsatta naturvårdsskogar och mindre områden som lämnas intakta i samband med avverkning. Naturvårdsarealerna fördelas över landskapet för att skapa en fungerande infrastruktur för den biologiska mångfalden. Vi ser det som naturvård med en landskapsansats där alla avsättningar fyller en funktion oavsett storlek, debattörerna kallar detta kreativ bokföring.

Sveaskog har från början kommunicerat hur vi räknar olika naturvårdsarealer eftersom vi tycker det är viktigt att ge en sann bild av hur mycket av marken som på olika sätt används för naturvård. Därför inkluderar vi också områden med formellt skydd i vår redovisning. De formellt skyddade skogarna på våra marker har vi ofta avsatt på eget initiativ och de har då senare fått ett formellt skydd genom reservat eller ekoparksavtal, vilket vi ser som en bekräftelse på att vi tidigare gjort ett bra urval. För att nå miljömålet levande skogar måste vi ha både formellt och frivilligt skyddade skogar.

Begreppet hållbarhet handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter och att balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. På samma sätt har hållbart skogsbruk flera dimensioner som kräver en avvägning mellan olika behov. Det handlar i Sveaskogs fall om biologisk mångfald men också om jobbskapande och tillväxt i glesbygd, resurser till vård, skola och omsorg, klimatnytta och bidrag till en grön och cirkulär ekonomi.

För att fortsätta utveckla det hållbara skogsbruket behövs en konstruktiv faktabaserad dialog, vilket också skribenterna från den ideella naturvården verkar uttrycka. Ett fastställt Nationellt skogsprogram skulle vara till stor hjälp för att stärka ett sådant samtal om vilka skogar vi vill ha och vilket samhälle vi vill att våra skogar ska bidra till.

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof