Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Hållbart skogsbruk gynnar biologisk mångfald

Hållbart skogsbruk gynnar biologisk mångfald

Ekopark Halle och Hunneberg invigdes 2004. Innan dess genomfördes naturvärdes­bedömningar i varje enskilt skogsbestånd på bergen som i sin tur användes vid den landskapsanalys som efter en bred förankring med såväl myndigheter som olika lokala intressentgrupper fastlades med ett ekoparksavtal på 50 år. 

Nyheter | 2017-11-19

Sedan dess har ekoparken skötts i enlighet med detta avtal där alla utförda åtgärder, både för att gynna mångfald men även produktionsåtgärder, vid årliga samrådsmöten tagits upp med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Dessa båda myndigheter har hela tiden gett sitt godkännande och stöd för arbetet.Vidare vad gäller Artskyddsförordning, Natura2000 och grön infrastruktur så har ingen av de två berörda tillsynsmyndigheterna (Skogsstyrelsen i första fallet och Länsstyrelsen i övriga) haft något att invända mot det sätt ekoparken har skötts.

Vår uppfattning är att den metodik som använts inom ekoparken sedan invigningen starkt bidragit till en förstärkt biologisk mångfald på bergen. Som stöd för detta kan bland annat nämnas att en nyligen genomförd intern analys visar att av alla fynd och arter i området som hittills inrapporterats till Artportalen, finns så gott som alla dessa i avsatta skogar (reservat eller övriga formella avsättningar).

Under höst och vinter år 2017/2018 är en anpassad avverkning (fältbesökt med såväl myndigheter som intressenter för lokalt friluftsliv och naturvårdsgrupperingar), en avverkning med förstärkt hänsyn samt fyra gallringar planerade på Hunneberg. På Halleberg ska en naturvårdande åtgärd med frihuggning av ekar genomföras. Samtliga åtgärder är kommunicerade med Sveriges Ornitologiska Förening inom ramen för samarbetet med att kartlägga eventuella tjäderlekplatser. Då inga ytterligare avverkningar är planerade innan inventeringen av lekplatser i mars/april år 2018, ser vi inget behov av ett avverkningsstopp.

Vi tar alla synpunkter från omvärlden på stort allvar och har en pågående diskussion med många  intressentgrupper, naturvårdsorganisationer, friluftsliv, ekoturism, kommuner och myndigheter på bergen. Vi är övertygade om att en konstruktiv dialog på detta sätt leder till en än mer positiv utväxling av naturvårdsnyttan i Ekopark Halle- och Hunneberg. 2018 kommer en grupp lokala naturvårdsintressenter att bildas för en långsiktig dialog om ekoparkens skötsel i vilken Skydda Skogen naturligtvis också är välkomna att delta.

FÖR MER INFORMATION:

Ove Ohlsson

Ove Ohlsson

Resultatområdeschef Götaland

Babs Stuiver

Babs Stuiver

Hållbarhetsansvarig

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef