Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Jämställdhetsutbildningen med Helena Österlind

Jämställdhet från webb till verklighet

Kring årsskiftet 2015/2016 gick alla Sveaskogs medarbetare en webbutbildning i jämställdhet under ledning av sina chefer – en bra början på företagets jämställdhetsarbete men det betyder förstås inte att jämställdhetsarbetet är färdigt. 

Nyheter | 2017-04-24

Tvärt om. Utbildningen gav en värdefull, gemensam grund, men för att göra skillnad behöver insikterna och erfarenheterna tas vidare in i den operativa verksamheten. Något som ledarna inom Sveaskog i Norr- och Västerbotten har jobbat vidare med i projektet Från webb till verklighet.

Arbetet har pågått sedan april 2016 och har handlat om hur Sveaskog ska få in jämställdhetsfrågorna som en naturlig del av den dagliga verksamheten. Träffarna har handlat mycket om erfarenhetsutbyte och diskussion. Helena Österlind från Klabböle Konsult har stöttat under arbetets gång.

Jämställdhet i vardagen

För att få in jämställdhet som en del av vardagen har frågor som hur vi ska göra och vilket stöd som behövs diskuterats.

- Jämställdhetsarbetet är något som vi måste jobba med kontinuerligt för att vara framgångsrika i vår verksamhet. Det är också viktigt att ledarna inom marknadsområdet har samsyn om varför frågan är viktig, säger Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i Norr- och Västerbotten.

Ledarna har också jobbat med olika fokusfrågor i grupper. Det har till exempel handlat om hur Sveaskog kan utveckla interna resultatrapporter utifrån ett jämställdhetsperspektiv, hur skapa nya eller bättre affärsmöjligheter genom att lägga ett jämställdhetsperspektiv på de affärer vi gör och hur fortsätta jobba med kompetenshöjning och utbildning i jämställdhet för nya chefer och medarbetare.

- Under arbetets gång har jag känt att kunskapen inom gruppen blivit mycket mer förankrad. Fler har fått mer kunskap. De reflekterar över sitt eget och andras beteende och kan göra analysen "bidrar jag till jämställdhet nu eller gör jag det inte?" Resonemangen är mer verksamhetsnära och därmed också mer intressanta. Det här innebär att glappet är mindre mellan teori och praktik och med det finns goda förutsättningar att göra framförallt små men även större förändringar i vardagen, säger Helena Österlind.

- En vanlig fallgrop är att en person blir ansvarig för jämställdhetsarbetet men genom att jobba med frågan i en så här stor grupp har Sveaskog markerat tydligt att jämställdhet är en ledningsfråga. Genom att alla ledare har varit engagerade och att de har tränat tillsammans under ett helt år har kunskapen fått bättre fäste. Det ökar chanserna att nå hela vägen ut i organisationen. Utmaningen nu är just att nå ut i organisationen men också att ha kvar fokus på jämställdhet i ledningen, avslutar Helena.

Några förslag är redan omsatta till handling. Marknadsområdesledningen håller nu på att gå igenom leveranserna från grupparbetena och det finns många goda förslag som kan göra skillnad. Det är samtidigt viktigt att välja.

- På vårt nästa möte kommer vi att besluta om vilka ytterligare åtgärder vi går vidare med. Det är viktigt att vi vågar välja så att vi faktiskt orkar genomföra och komma i mål. Jag är mycket nöjd med vad grupperna jobbat fram. Vi har nått långt i synen på varför jämställdhet är viktigt och det finns alla möjligheter att vässa vår verksamhet genom att också göra jämställdhet, avslutar Anette.

För mer information:

Anette Waara

Anette Waara

Chef Marknadsområde Nord

Helena Österlind

Helena Österlind har lång och gedigen erfarenhet av jämställdhetsarbete, inte minst inom skogssektorn och arbetar i företaget Klabböle konsult. Hon var tidigare jämställdhetsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten. Helena fick nyligen 2016 års Skogs-Oskar för "framgångsrikt och engagerat arbete med jämställdhetsfrågor inom skogssektorn". Priset delas varje år ut av Mera Skog i Västerbotten till en person som gjort en betydande insats för skogsnäringen i länet. Hon är även en av initiativtagarna till Skogskollo för tjejer och en av rösterna i Jämställdhetspodden.

Du hittar jämställdhetspodden här.