Kommentar till rapport från Greenpeace

Greenpeace skickade den 27 september ut rapporten "Wiping away the boreal" som bland annat är en kommentar till skogsbrukets naturhänsyn.

Nyheter | 2017-09-29

Utgångspunkten för deras kritik baserar sig på resonemang om värdetrakter och värdekärnor. Sveaskogs värdekärnor som nämns i "Wiping away the boreal" är redan skyddade till nära 100 procent.

Sveaskog är inriktade på att fortsatt bidra till de nationella miljömålen och att konstruktivt delta i arbetet med att utveckla naturvården i skogen.

Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog