Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Kjell Svedrin

Mer sågbart ger högre utbyte

När klenare träd blir panel eller fint snickerivirke istället för massaved ökar värdet på skogen. Tack vare nära samarbete med markägare som familjen Svedrin har Sveaskog lyckats höja andelen värdefullt sågtimmer.

Nyheter | 2017-08-17

I drygt 60 år har familjen Svedrin drivit upp plantor från sticklingar och driver idag Svedrins Handelsträdgård. I företaget ingår också ett betydande skogsinnehav, omkring tusen hektar.

– Vi är aktiva skogsägare, ökar innehavet när vi kan och röjer det mesta själva, säger Kjell Svedrin.

Genom åren har företaget samarbetat med olika virkesköpare, allt efter personkemi och prislista. Nu är det Sveaskog, med virkesköparen Andreas Jansson, som ansvarar för gallring och avverkning. Kjell Svedrin tycker sig redan ha märkt att proportionerna mellan massaved och sågtimmer har förändrats, med klenare dimensioner på massaveden och högre andel sågbart virke.

– Mer sågtimmer i gallringen gynnar alla parter, i slutändan även mig, konstaterar han.

Virkesköparen Andreas Jansson håller med. Skogen är ingen bulkvara, utan ett skafferi där innehållet skiljer sig från plats till plats.

– Då gäller det att aktivt gå ut i skogen och se efter vad som finns och sedan välja sortiment utifrån förutsättningar och behov, förklarar han.

Viktigt att bredda råvarubasen för att maximera värdet

Efterfrågan på klena timmersortiment ökar, med en lägre andel massaved, mer sågbart timmer och ett högre virkesvärde som resultat. Ett nära samarbete med kunden ligger till grund för Sveaskogs målsättning att höja andelen sågbart klentimmer och därmed bredda råvarubasen och maximera värdet på det klenare virket. Olika trädslag används sedan till olika produkter som sorteras på skilda sätt.

– Vi följer alltid upp och analyserar hur kundens behov matchas mot hur våra träd ser ut, förklarar Mats Tegmyr, kundansvarig på Sveaskog i Mellansverige.

Nytt är att Sveaskogs personal även gör en produktkalkyl för respektive sortiment, vilket innebär att tillverkningskostnaden specificeras utifrån faktorer som var trädet växer samt längd och diameter för varje bit som apteras.

– Men viktigast är att vi har kunder som kan och vill såga klent virke. Finns det, då kan vi också se till att leverera, säger Mats Tegmyr.

Läs mer i Forum Sveaskog

För mer information:

Mats Tegmyr

Mats Tegmyr

Kundansvarig

Tel: 019-195 015 019-195 015 , 070-536 95 86 070-536 95 86

Skicka e-post till Mats

Andreas Jansson

Andreas Jansson

Virkesköpare

Tel: 010-544 96 98 010-544 96 98 , 070-148 45 40 070-148 45 40

Skicka e-post till Andreas

Klentimmer

Klentimmer kan vara gallringsvirke eller en toppstock från gran eller tall. I Mellansverige brukar gränsen mellan klentimmer och massaved gå vid 11–12 cm i diameter i topp. Förutom möbelvirke och trall kan klentimmer även tas ut som kubb, det vill säga korta stockar på fasta längder i klena dimensioner. Generellt ger sågtimmer, även i klena dimensioner, ett högre pris än massaved.