Person som jobbar på sin laptop.

Möt Christofer, ny på Sveaskog inom försäkringar och finanser

Hallå där Christofer Hedlund, ny assistant risk manager and treasurer på Sveaskog.

Nyheter | 2017-02-28

Berätta lite om jobbet, vad innebär det?
– Jag kommer att arbeta med våra försäkringar och vår finansiering. I rollen ingår bland annat att utvärdera kundkreditrisker, ränterisker, finansieringsrisker, risk för brand, stormexponering och administrationen kring dessa. Det ingår även att planera vilka resurser vi vill använda för att reducera dessa olika exponeringar. Jag kommer att arbeta närmast Olle Dahlström, finanshandlare, och Carina Adestam, assistant risk manager & treasurer. Ekonomichef Anders Jakobsson är min närmaste chef.

När började du?
– Jag började den nionde januari i år. Det kommer ske en överlämning under våren från Olle Dahlström som går i pension till sommaren, då han lämnar över sitt arbete till Carina Adestam och mig.

Visst har du jobbat på Sveaskog tidigare?
– Jag har jobbat på Sveaskog i två omgångar tidigare, då Carina har varit föräldraledig. Så jag fortsätter att jobba på samma avdelning och har till viss del samma roll. Förändringen som sker genom Olles överlämning är att Carina och jag kommer att ansvara för både försäkringar och finansieringen.

Vad är det som lockar dig att jobba på Sveaskog?
– Arbetsuppgifterna, kollegorna och värderingarna som företaget står för. Jag gillar möjligheten att få representera Sveaskog på försäkrings- och finansmarknaden. För mig är det ett stort ansvar som jag uppskattar att ha.

Berätta lite om din bakgrund.
– Jag har en ekonomiutbildning från Halmstad högskola, och har även pluggat spanska ett halvår på Universitat de les Illes Balears i Spanien. Jag har tidigare arbetat med redovisning hos Forum Syd i Nicaragua, med kundkrediter hos Sandvik Materials Technology i Stockholm och som återförsäkringsmäklare hos Guy Carpenter i Stockholm.

Är det annorlunda att jobba på ett skogsbolag jämfört med dina tidigare uppdrag?
– I ett skogsbolag arbetar jag med en naturlig produkt som funnits väldigt länge. Det ger en stark koppling till naturen och långsiktighet. Många av mina kollegor har ett intresse i skogen även utanför jobbet, vilket jag tycker ger ett stort personligt engagemang.

Hur kommer dina tidigare erfarenheter att hjälpa dig i din nya roll?
- I arbetet med våra försäkringar har jag nytta av tiden som återförsäkringsmäklare. Jag har förståelse för hur saker fungerar och har med mig en del kontakter. Under min tid på Sandvik jobbade jag mycket med kreditbedömning och analys av företag, och det är något som kommer igen mycket i vår kundkredithantering.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag bor på landet utanför Sala. Där spenderar jag mycket tid med min familj och vänner. Jag skulle vilja ta jägarexamen. Det är något som jag har planerat att göra, så jag hoppas att det kommer att ta upp min tid. Sedan gillar jag fotboll och följer det en del på tv.