”Naturturismen kan dra nytta av skogsbruket”

”Naturturismen kan dra nytta av skogsbruket”

Jessica Nordin är miljö- och affärsutvecklingsstrateg på Sveaskog och är en av dem som ska delta på seminariet "Naturturismens framtid i Sverige" den 4 september.

Nyheter | 2017-08-28

Vad har skogsbruk med naturturism att göra?

- Det är två viktiga verksamheter som ibland äger rum i angränsande geografiska områden och som måste samexistera och respektera varandra. Skogsbruket kan förändra förutsättningarna för naturturismen och därför är det viktigt med dialog och samarbete.

Kan naturturism och skogsbruk kombineras?

Ja. Men det ska tilläggas att att det faktum att vi ser positivt på naturturism inte innebär att vi accepterar inskränkningar i skogsbruket om vi inte kompenseras för att vi avstår från att bruka.

Bedriver Sveaskog naturturism?

- Sveaskog är i en mening Sveriges största producent av upplevelsebaserad turism. Vi upplåter jaktmarker till mer än 25 000 jägare och många tusen fiskare årligen. Vi har avtal med ett hundratal naturturismentreprenörer.

Är inte den orörda skogen en förutsättning för naturturism?

- Nej, det är inte vår erfarenhet. Den brukade skogen och vardagslandskapet har många värden, som vi ibland underskattar. Vi tror att det finns möjligheter till naturturism i alla typer av skogar. Skogsbruket hjälper till att tillgängligöra naturen genom att bidra till levande lokalsamhällen på glesbygden, skogsbilvägar, med mera.

Kan naturturism konkurrera ut skogsbruket?

- Det samhällsekonomiska värdet av en skog med högt besökstryck kan mycket väl vara större än virkesvärdet, men det är svårt att beakta för den enskilda skogsägaren som idag bara kan få intäkter för virkesproduktionen. Däremot kan andra som naturturismföretagare, hotell, reseföretag och bostadsbolag kapitalisera på det värdet. Om vi vill att markägare ska prioritera andra värden än skogsbruk så måste vi börja fundera på om vi kan utveckla affärsmodeller där höga upplevelsevärden även blir en ekonomisk tillgång för markägaren.