Rätt och fel om Brännvinsberget

Rätt och fel om Brännvinsberget

I olika kanaler har det under dagen förekommit uppgifter om att aktivister skulle ha stoppat en avverkning vid Brännvinsberget.

Nyheter | 2017-12-20

- Jag är förvånad. Vi har inte avverkat vid Brännvinsberget sedan i våras och har ingen avverkning på gång där inom överskådlig framtid, säger Anders Almäng, chef för Sveaskogs resultatområde Södra Norrland.

Brännvinsberget, som ligger i Ore, utgör 800 hektar. Sveaskog äger 771 hektar och har avsatt 39 procent av den produktiva skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden.

Här kan du läsa mer om Sveaskogs verksamhet i Ore, och hur vi arbetar för att skapa en bra balans mellan produktion och naturvård: https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/sveaskogs-verksamhet-i-ore/

För mer information:

Anders Almäng

Anders Almäng

Resultatområdeschef Södra Norrland