Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

”Skogen ska hanteras med respekt”

”Skogen ska hanteras med respekt”

I arbetet med att förvalta varje enskilt träd så att bästa möjliga värde skapas ur skogen spelar maskinlaget en nyckelroll. Genom kontinuerlig uppföljning blir misstagen färre och kunderna nöjda.
– Det handlar om att hantera råvaran med respekt, avgör Helene Carlsson, resultatområdeschef i Södra Bergslagen.

Nyheter | 2017-09-06

I Linnebäck, strax utanför Karlskoga, är sommargrönskan frodig som i en lustgård. På en skogsholme som skjuter ut i en otuktad åkerlapp har den gröna avverkningsskördaren från N-O Erikssons Skogsbruk AB precis gjort halt för kontrollmätning och skiftbyte. Vid minst ett tillfälle per skift måste manuell mätning av diametern på stammarna göras.

Maskinförarna Tim Mossberg och Richard Johansson hjälps åt att få den grova tallstocken på plats för att komma åt med klaven.

– För godkänt mätresultat ska diametern på drygt hälften av alla stockar rymmas inom en marginal på plus/minus fyra millimeter, säger Tim Mossberg.

Målsättningen är sedan att det apterade virket till 90 procent inte får ha större felmarginal än sju centimeter. Dagligen skickas listor över maskinernas mätresultat till VMF Qbera som returnerar resultatet till föraren. Även antal kapsprickor kontrolleras regelbundet.

– Det är aldrig särskilt roligt om mätresultatet från objekten är fulla av rödmarkeringar, menar Tim.

Anledningen är då i lika hög grad maskin som förare. Elektroniken kan luras, sågmotorn kan trassla, mäthjulet kan trilska när barken är frusen. Ständig koll och fortlöpande kalibrering är därför viktigt. Samt en god dialog med VMF Qberas revisor.

– Bra koll på maskinens mätning ger högre modulträff och bättre slutresultat, summerar Tim. Det gör också arbetet i maskinen roligare. 

Fokus på kvalitet i alla led

För Tomas Johansson, produktionstekniker i resultatområde Södra Bergslagen, handlar det om att hitta vägar att rätta till eventuella fel innan virket mäts in hos kunden. Och om att motivera till fortsatt fokus på kvalitet i arbetet, från skördare till timmerbil.

– Varje misstag kostar pengar, ända ner på detaljnivå, säger han. En timmerstock i massahögen, en felaktig aptering, kapsprickor – men allt kan åtgärdas med information, uppföljning och kvalitetssäkring.

Tomas lyfter gärna fram maskinlaget från N-O Erikssons Skogsbruk som ett gott exempel på att kvalitet i alla moment ger goda resultat för såväl skogsägare som köpare. Vilket gäller i lika hög grad vid slutavverkning som för gallring.

Det är vid gallringen som förutsättningarna för det framtida virkesvärdet avgörs. I det arbetet utmärker sig ett gallringslag från Tifa Skog AB på ett i alla avseenden positivt sätt, framhåller Tomas.

Skogen formas med gallring

I närheten av Hasselfors, strax norr om Laxå, manövrerar Johan Henriksson sin gula skördare genom ett eftersatt bestånd av barr och löv i stort behov av gallring. Efter sig lämnar han lättskotade högar med massavirke. Kvar blir granar som med tillgång på ljus, näring och vatten kan växa upp till fint timmer vilket avsevärt ökar värdet på beståndet. Dessutom blir skogen trevligare att vistas i.

– Det är som att rensa ogräs, säger Johan. Man formar skogen i den riktning man önskar, vad gäller såväl trädslag som bevarande av viktiga miljöer.

Men med ökad efterfrågan på klenare timmerdimensioner – ner mot tio-tolv centimeter – kan  även gallringen ge pengar tillbaka. Och med en allt bättre dialog med kunden blir det lättare att sortera ut det värde som finns på respektive objekt.

– Alla skogsägare uppskattar att deras skog används till något värdefullt. Det gör i sin tur oss till en starkare köpare, säger köpledare Martin Bäck på Sveaskog i Karlskoga.

Och Heléne Carlsson instämmer:
– Bra skog, säger hon, ska inte slarvas bort. Vi gör vad vi kan för att få ut det bästa ur skogen.


För mer information: