Skogsbruk och naturturism går alldeles utmärkt att förena

Skogsbruk och naturturism går alldeles utmärkt att förena

Under förra veckan kunde vi på Altinget läsa ett upprop där naturturistföretagare menar att ett aktivt skogsbruk skulle stå i kontrast med utveckling av naturturistentreprenörers möjligheter att verka. Sveaskog anser dock inte att det är skogsbruket som är ett hinder för naturturismens utveckling utan avsaknaden av turistföretag i den svenska skogen.

Nyheter | 2017-12-12

Vi instämmer med företagen att naturturism är en bransch som har stor tillväxtpotential. Vi är även stolta över att kunna säga att vi är Sveriges största producent av upplevelsebaserad turism. Årligen besöker hundratusentals människor våra ekoparker, vi har tiotusentals jägare och fiskare på våra marker och avtal med ett hundratal naturturistentreprenörer som arbetar tillsammans med oss för att utveckla Sverige som besöksdestination.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att Sverige är ett skogsland för att vi har brukat skogen, inte trots att vi har brukat skogen. Att Sverige idag består 70% skog, som attraherar besökare från hela världen, beror på att vi under ett hundratal år har byggt upp ett lönsamt, hållbart skogsbruk där vi har tagit tillvara på skogens olika värden. Vårt brukande av skogen tillgängliggör naturen för besökare och turister. Skogen ger lokal sysselsättning och växtkraft. Samarbete mellan naturturism och skogsbruk öppnar upp för nya affärslösningar och möjliggör att fler får njuta av våra skogar.

Vi efterlyser mer samarbete, fler som vill verka hos oss. Därför har vi de senaste månaderna inlett ett samarbete med Ekoturismföreningen för att djupare undersöka hur vi ska kunna utveckla fler företag som, precis som skogsbruket, skapar sysselsättning i glesbygd. Så sent som i september anordnade Sveaskog även ett seminarium på temat naturturism och skogsbruk där olika intressenter fick ge sin bild av hur framtiden kan se ut.

Skogsbruk är en avvägning mellan olika intressen – ekonomiska, sociala och ekologiska. Sveaskog anser att vi med vårt omfattande naturvårdsarbete där vi avsätter en femtedel av våra produktiva skogar för naturvård har en bra balans mellan dessa intressen. Det är en balans som möjliggör både skogsbruk och de värden som Sveriges skogsbruk ger i form av exportintäkter och arbetsmöjligheter. Detta samtidigt som vi bevarar den för skogen så viktiga biologiska mångfalden och möjliggör friluftsliv och naturturism i våra skogar.

Vi ser inte att det saknas besöksvänliga skogar utan tvärtom. Det finns en stor potential att utveckla naturturismen både inom de skyddade områden och i produktionsskogarna. Det är heller inte besökare som uppskattar den svenska skogens upplevelsevärden som saknas. Våra ekoparker är ett bra exempel på områden där vi kombinerar naturvård med produktion och som årligen lockar hundratusentals besökare trots ett fåtal verksamma turistföretag.

Det vi saknar är fler entreprenörer som tillsammans med oss vill utveckla landsbygden.

För mer information:

Ola Söderdahl

Ola Söderdahl

Chef Marknadskommunikation

Viveka Beckeman

Viveka Beckeman

Chefsjurist stab Juridik och Fastigheter

Tel: 08-655 91 08 08-655 91 08 , 070-275 24 48 070-275 24 48

Skicka e-post till Viveka