Fotograf: Carl-Johan Utsi

”Skogsbruk skapar reaktioner hos våra kunder”

Annika Fredriksson är ordförande i Ekoturismföreningen och en av dem som ska delta på seminariet ”Naturturismens framtid i Sverige” den 4 september.

Nyheter | 2017-08-23

Vad är egentligen naturturism?

- Det är all turism som har själva naturen som utgångspunkt och affärsidé. Det är ett brett begrepp och kan täcka in allt från skidåkning till fågelskådning. Populärt just nu är norrskensturism. I Abisko kan man till exempel garantera till 85 procent att besökaren får se norrsken.

Vad ska du prata om den 4 september?

- Det blir övergripande frågor om det som är en kärnfråga för våra företag, nämligen markintressekonflikter. Det finns ett växande behov av att föra en diskussion om dessa pricipiella frågor på nationell och regional nivå. Det handlar om allemansrätten, om privat och statligt ägd mark och om hur vi bäst nyttjar naturen.

Hur ser ni på det svenska skogsbruket?

- Frågan är inte om vi ska ha skogsbruk utan var och hur vi ska bedriva det. Skogsbruk skapar reaktioner hos våra företag och kunder. När man är ute i naturen vill gästerna komma ifrån det industriella intrycket som till exempel vindkraftsparker och kalhyggen innebär.

Foto: Carl-Johan Utsi