Håkan Strotz och Tommy Nilsson

Skogsbruket och naturturismen kan växa tillsammans

Kan det traditionella skogsbruket och naturturismen växa tillsammans? Svaret på den frågan blev Ja under seminariet "Naturturismens framtid i Sverige" i Mörrum den 4 september.

Nyheter | 2017-09-07

- Det blev en intressant dag då vi fick en bred bild av de utmaningar som den växande naturturismbranschen står inför - och hur vi som landets största skogsägare kan balansera ett aktivt skogsbruk för att hela landet ska leva, säger PO Wedin, vd på Sveaskog.

Ett 100-tal åhörare fick under dagen chansen att ta del av de 19 olika talare som utifrån sina perspektiv berättade om skogsbruk, besöksnäring och naturturism. Frågan som hängde i luften var om det traditionella svenska trakthyggesbruket är förenligt med en naturturism som i vissa avseendenlever på att sälja den orörda naturen.

- Ansatsen att det finns motsättningar kom lite på skam, tycker jag. Det finns goda förutsättningar för båda branscherna att växa. Frågan om samverkan mellan skogsbruk och naturturism diskuteras också inom det Nationella skogprogrammet, säger Elisabeth Backteman (s), statssekreterare på Näringsdepartementet.

En fråga som låg till grund för seminariet var hur äganderätten förhåller sig till allemansrätten. En som tänkt en del kring detta är Torsten Jansson, entreprenör som är i färd med att utveckla Kosta Lodge.

- Det är svårt att ta betalt för något som uppfattas som gratis! Vi har också lagstiftning och myndighetsutövning i i Sverige i form av till exempel strandskyddet som försvårar för naturturismen, säger Torsten Jansson.

En annan frågeställning var hur vi kan uppmärksamma den svenska naturen mer på den internationella scenen och därmed utveckla Sverige som besöksmål.

- När vi säljer in Sverige utomlands lyfter vi ofta fram saker som gratis utbildning och fri sjukvård. Det hjälper inte till direkt för att marknadsföra vår svenska natur, säger Olle Wästberg, f d generalkonsul i New York, som också lekte med tanken på att anlita Woody Allen för att göra en film i Sverige som marknadsföring.

Sveaskog kommer att fortsätta att engagera sig i frågan om skogsbruk och naturturism, bland annat genom sin medverkan i uttformingen av det nationella skogsprogrammet.

Fler bilder

 • Åke Granström, Svenska Jägarförbundet

 • Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet.

 • Erika Rosander, Utredningssekreterare

 • Håkan Strotz, Urnatur och Tommy Nilsson, Sveaskog

 • Berit Andnor Bylund, Landshövding i Blekinge län

 • Jessica Nordin, Sveaskog

 • Ola Söderdahl, Sveaskog, Mona Glans, Ronneby Airport, Torsten Jansson, New Wave Group, Åsa Egrelius, Visit Sweden och Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske

 • Claes "Svartzonker" Claessons, entreprenör och sportfiskare

 • Thomas Johansson – ordförande i Stiftelsen för Östersjölaxen, Martin Falklind- chefredaktör för tidningen Fiskejournalen 

 • Per-Olof Wedin, vd Sveaskog

 • Olle Wästberg, f.d. statssekreterare, generalkonsul i New York samt chefredaktör Expressen

 • Exkursion med H.M. Konung Carl XVI Gustaf

 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf

 • Viveka Beckeman, Sveaskog, Per-Olof Wedin, Sveaskog, H.M. Konung Carl XVI Gustaf, Eva Färnstrand, Sveaskog, Inger Thorén Emilsson, Sveaskog


För mer information: