)
Skogsbruket och naturturismen skapar en levande landsbygd

Skogsbruket och naturturismen skapar en levande landsbygd

I ett alltmer urbaniserat Sverige behövs näringar som kan bidra till en levande landsbygd. Skogsbruket och naturturismen är två sådana och hur dessa kan samverka samt hur Sverige kan växa ytterligare som besöksmål för internationell turism var viktiga frågor på seminariet "Naturturismens framtid i Sverige" den 4 september i Mörrum, Karlshamn.

Pressmeddelanden | 2017-09-04

- Vi är stolta över att få till stånd ett samtal med så många intressanta personer i en fråga som engagerar och är viktig för Sverige. Att skapa förståelse för varandras verksamheter är en bra start för dialog och samverkan, säger Per-Olof Wedin, vd Sveaskog.

Under ett heldagsseminarium i Mörrum måndagen den 4 september möttes representanter från besöksnäringen, naturturismen och skogsbruket för att diskutera förutsättningar för ett hållbart skogsbruk, en växande naturturism och bland annat sportfiskets betydelse.

Naturturismen är en växande gren av besöksnäringen och Sverige attraherar många utländska turister genom sin fantastiska natur. Utmaningen är att kunna bedriva både skogsbruk och naturturism i samma omgivningar och miljöer.

- Frågan är inte om vi ska ha skogsbruk utan var och hur vi ska bedriva det. Skogsbruk skapar reaktioner hos våra företag och kunder. När man är ute i naturen vill gästerna komma ifrån det industriella intrycket som till exempel vindkraftsparker och kalhyggen innebär, säger Annika Fredriksson, ordförande i Ekoturismföreningen.

Se hela programmet med alla talare här

Bilder från seminariet

  • Ola Söderdahl (moderator), Annika Fredriksson, Åke Granström, Joakim Ollén

  • Annika Fredriksson, ordförande i Ekoturismföreningen

  • Per-Olof Wedin, vd Sveaskog

  • Per-Olof Wedin, vd Sveaskog


För mer information:

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Vd och koncernchef

Ola Söderdahl

Ola Söderdahl

Försäljningschef Jakt & Fiske

Esbjörn Wahlberg

Esbjörn Wahlberg

Ansvarig press och samhällskontakter

Tel: 010-544 98 41 010-544 98 41 , 070-231 35 02 070-231 35 02

Skicka e-post till Esbjörn