Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Exkursion om kultur och fornlämningar.

Stort intresse för exkursion om skogsbrukets kultur- och miljöhänsyn

Ett 40-tal personer från inte mindre än 13 olika aktörer i Norr- och Västerbotten deltog på den exkursion som Skogsstyrelsen tillsammans med Sveaskog arrangerade i Boliden i juni. Syftet med exkursionen var att få tillfälle att i fält diskutera hänsyn i komplicerade och känsliga miljöer.

Nyheter | 2017-06-29

- Det var i samband med inventeringarna 2012 som resultatet i Norr- och Västerbotten var så nedslående att vi var tvungna att vidta åtgärder. En stor andel av avverkningarna som innehöll forn- och kulturlämningar hade skada eller stor skada. Vi inledde en dialog med Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna och övriga skogsbruket inom regionen. På Sveaskog i Norr- och Västerbotten genomförde vi internutbildningar för att uppmärksamma våra medarbetare på hur viktigt det är att identifiera och tydligt märka ut forn- och kulturlämningar i skogen och andra aktörer gjorde liknande satsningar, säger David Berglund, Sveaskogs skogsskötselchef i norra Sverige. Vid inventeringen 2016 hade andelen avverkningar med skada halverats.

- Vår vision är att inga forn- eller kulturlämningar ska skadas i samband med avverkningar och även om vi inte är där än så är vi på god väg. 2015 infördes "kulturstubbar", stubbar som lämnas runt lämningen för att tydligt markera var den är eftersom den inte alltid är så lätt att se. Rätt placerade kulturstubbar är mycket effektivt och minskar risken för skador väsentligt. Medvetenheten är mycket större nu än tidigare liksom engagemanget från skogsbruket. Det visar både resultatet av den senaste inventeringen och uppslutningen vid exkursionen i Boliden, säger AnnKristin Unander, vid Skogsstyrelsen i Skellefteå.

Inventeringen görs tre år efter avverkningen och det är i regel vid markberedningen i samband med föryngringen som forn- och kulturlämningar riskerar att skadas. Under exkursionen besöktes en avverkningsplats med flera lagskyddade fornlämningar; exempelvis fångstgropar, kokgropar och boplatsvall. Tillståndet från Länsstyrelsen diskuterades liksom hur beslutet följts i samband med markberedning och plantering.

- Jag ser flera fördelar med det här arbetet, säger David Berglund. I första hand, förstås, att aktörerna inom skogsbruket har tagit ansvar och aktivt arbetar för att minska skadorna. Men även det faktum att vi trots så olika ingångar har en så bra dialog mellan alla intressenter, från myndigheter till skogsbolag i den här frågan. Det är ganska unikt och något jag tror alla som deltog på exkursionen kan skriva under på.

Varje år inventerar Skogsstyrelsen cirka 400 avverkningar i Sverige för att följa upp skogsbrukets påverkan på forn- och kulturlämningar. Inventeringen görs tre år efter avverkningen och betygsätts på skala 1-4 där 1 inte innebär någon påverkan, 2 innebär påverkan som till exempel lättare körskador, 3 innebär skada som kan återställas och 4 innebär grov skada som inte kan återställas.

Fler bilder

  • Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Norra Skogsägarna, Martinsons, Boliden, SCA, Holmen, Luleå stift, Stenvalls Trä och Skellefteå Kraft var några av de representerade organisationernna.

  • AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen

  • Fångstgrop väl markerade med kulturstubbar

  • Deltagare från Sveaskog var skogsskötselchef David Berglund, områdesansvarig Martin Åkerlund, planeringsledare Jakob Bjerner och skogsskötselledare Joel Dahlgren.


För mer information: