)
Sveaskog blir medlem i Svenska PEFC

Sveaskog blir medlem i Svenska PEFC

Vid Svenska PEFC’s årsmöte den 1 juni blev Sveaskog invald som medlem i PEFC’s ekonomiska förening. Att bli medlem är ett led i arbetet med att certifiera det egna skogsinnehavet enligt PEFC. 

Nyheter | 2017-06-19

Redan idag har Sveaskog entreprenörscertifikat, gruppcertifikat och spårbarhetscertifikat enligt PEFC och ser därför att steget till att även certifiera den egna skogen är litet. Detta innebär att Sveaskog kommer att kunna sälja virket från den egna skogen som antingen FSC®- eller PEFC-certifierat.

- Vi märker av en ökande efterfrågan på PEFC-certifierat virke från våra sågverkskunder, inte minst från England som tidigare varit mer FSC-orienterat, säger Mattias Forsberg, kundansvarig på Sveaskog.

Certifieringen av skogen enligt PEFCs skogsbruksstandard kommer att ske under höstens ordinarie revisionsomgång och innan jul kommer det första PEFC-virket från egen skog att vara färdigt för leverans.

- Vi arbetar redan enligt ett FSC-certifierat skogsbruk och det är få krav som tillkommer vid en dubbelcertifiering. Därför räknar vi inte med att detta kommer att innebära några direkta förändringar för vårt skogsbruk, säger Sveaskogs certifieringsansvariga Karin Fällman.

För mer information:

Mattias Forsberg

Mattias Forsberg

Kundansvarig

Tel: 010-544 95 02 010-544 95 02 , 070-218 85 25 070-218 85 25

Skicka e-post till Mattias

Karin Fällman

Karin Fällman

Chef skogsskötsel och miljö