Sveaskog ger bättre betalt för skogsråvaran

Sveaskog ger bättre betalt för skogsråvaran

Efterfrågan på skogsråvara är stor. För att säkra leveranserna till våra kunder höjer vi nu priset med 25 kronor per kubikmeter för både barr- och granmassaved.

Pressmeddelanden | 2017-10-06

- Många av våra kunder har genomfört eller aviserat ökade investeringar i sina anläggningar, vilket är oerhört positivt för regionen. Det innebär att produktionen ökar och därmed också behovet av råvara, framförallt barrmassaved. För att möta detta vässar vi nu vårt erbjudande till lokala skogsägare genom att ge dem ännu bättre betalt, säger Håkan Broman, kundansvarig på Sveaskog i Mellansverige.

Sveaskogs ökade behov av råvara från privata skogsägare gör även hösten till en gynnsam period för åtgärder i skogen.

- Det är en bra tid att gallra för att skapa ökade värden i framtida timmeravverkningar, säger Martin Bäck, köpledare i Sveaskogs resultatområde Södra Bergslagen.

Det nya erbjudandet gäller från och med den 9 oktober i Härjedalen, Hälsingland, Gästrikland, Södermanland, Närke och södra Västmanland.

För mer information:

Håkan Broman

Håkan Broman

Kundansvarig

Tel: 019-19 50 29 019-19 50 29 , 070-258 29 92 070-258 29 92

Skicka e-post till Håkan

Martin Bäck

Martin Bäck

Köpledare

Tel: 070-237 73 01 070-237 73 01 , 010-544 97 19 010-544 97 19

Skicka e-post till Martin