)
Timmervälta

Sveaskog ger bättre betalt för timret

Konjunkturen för sågade trävaror är positiv och efterfrågan på timmer i norra Sverige är stor inför hösten. För våra lokala sågverkskunder är det viktigt att vi klarar timmerleveranserna. För att säkra leveranserna höjs därför timmerprislistorna nu med cirka 25 kronor per kubikmeter för både gran- och talltimmer.

Nyheter | 2017-07-03

Sveaskog levererar timmer till de flesta av de lokala sågverken i Norr- och Västerbotten.

- Flera av våra sågverkskunder är mycket angelägna om att öka produktionen. Setra Malå har till exempel aviserat att de kommer att rekrytera och öka produktionsvolymen till hösten så vi agerar nu för att möta deras och våra övriga kunders behov av mer timmer. Till följd av detta vill vi nu vässa vårt erbjudande ytterligare riktat mot lokala skogsägare, säger Patrick Bäckström, marknadschef på Sveaskog i norra Sverige.

Det nya erbjudandet gäller från och med den 1 juli i Norr- och Västerbotten

För mer information:

Patrick Bäckström

Patrick Bäckström

Marknadschef