)
Sveaskog hanterar Skogsstyrelsens paus ansvarsfullt

Sveaskog hanterar Skogsstyrelsens paus ansvarsfullt

Sveaskog kommer att hantera Skogsstyrelsens paus i nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige med ansvar.

Nyheter | 2017-03-24

Skogsstyrelsens beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige förändrar inte Sveaskogs arbetssätt då det gäller naturvärdesbedömning och avsättning av områden med högsta naturvärden. 

- Vi kommer fortsatt att ta ansvar för en ansvarsfull hantering av skogar med höga naturvärden i området, säger Olof Johansson, chef skogsskötsel och miljö på Sveaskog. 

Skogsstyrelsen har konstaterat att det är problematiskt att tillämpa metoden för nyckelbiotopsinventering i området och bedömer att det därför behövs en paus för att göra det möjligt att utforma ett arbetssätt som fungerar långsiktigt. 

- Nu är det viktigt att fokusera på processen för detta och här är Skogsstyrelsens samverkansprocess central. Sveaskog kommer att delta mycket aktivt i detta arbete, säger Olof.

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef