Grankvist

Revisor har stängt Sveaskogs FSC®-avvikelse

Sveaskog fick en större avvikelse i samband med den årliga externa revisionen av sitt FSC-certifikat i november 2016. Idag har ett åtgärdspaket presenterats för revisorn, DNV GL. Åtgärdspaketet bedömdes uppfylla de krav som ställs för att kunna stänga avvikelsen.

Nyheter | 2017-02-16

Den aktuella avvikelsen berodde på, som revisorn uttrycker det i sin rapport: "Markägaren har vid upprepade tillfällen missat höga naturvärden. Detta har skett genom att till exempel avverkningsplanera tidigare oidentifierade nyckelbiotoper, underskatta naturvärdesbedömningen samt brister i detaljplanering av hänsyn på trakter". Bristerna avser avverkningsplanerade men ännu ej avverkade områden.

Sveaskog har identifierat två orsaker till avvikelsen: felkalibrering av identifiering av naturvärdesträd och samlad naturvärdesbedömning samt brister i kvalitetsarbetet gällande naturvårdsfrågor.

- Vi ser allvarligt på den här typen av avvikelse har därför tagit fram ett omfattande åtgärdspaket för hela Sveaskog. Det handlar bland annat om en utbildningsinsats för totalt ca 150 personer runt om i landet. För att se till att det här inte upprepas har vi förtydligat vilka kompetenskrav en medarbetare som ska utföra naturvärdesbedömningar behöver, säger Linda Burström, resultatområdeschef i Västerbotten.

För mer information:

Linda Burström

Linda Burström

Hållbarhetsansvarig

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344