Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog och Boliden genomför affär kring ekologisk kompensation

Sveaskog och Boliden genomför affär kring ekologisk kompensation

Sveaskog har gjort en affär med Boliden som gör det möjligt för gruvbolaget att genomföra en strategisk viktig utbyggnad i Aitikgruvan i Gällivare. Under fem års tid ska Sveaskog genomföra en rad olika åtgärder för att gynna naturvärden i ett 800 hektar stort område i Sarkanenä-Leipipir.

Nyheter | 2017-06-26

Det är väldigt kul att avtalet äntligen är i hamn. I och med denna affär tar vi ett stort steg framåt för affärsområdet ekologisk kompensation. Vi kan nu vara tydliga mot politiker, myndigheter och näringsliv att vi kan vara en konstruktiv part när det gäller ekologisk kompensation i samband med samhällsnyttiga exploateringar, säger Jessica Nordin, miljö- och affärsutvecklingsstrateg på Sveaskog.

Det var i början av år 2014 som Boliden tog kontakt med Sveaskog och ett samtal inleddes om Sveaskog kunde vara en samarbetspartner i samband med att Boliden behövde utöka kapaciteten av sitt sandmagasin i Aitikgruvan i Gällivare.

- Boliden är en stor arbetsgivare i norra Sverige och en viktig del i svensk basindustri. Vi ville självklart underlätta deras tillståndsprocess för att möjliggöra en samhällsnyttig investering. Både Mark- och miljödomstolen samt Länsstyrelsen i Norrbotten har nu ställt sig bakom vårt förslag på ekologisk kompensation, säger Jessica.

När Boliden utökar sin verksamhet i Aitikgruvan innebär det att 170 hektar skog med höga naturvärden kommer att avverkas. Det innebär en förlust av biologisk mångfald som ska kompenseras på ett 800 hektar stort område i Sarkanenä-Leipipir, i norra Norrbotten.​

Vad kommer att ske i kompensationsområdena?
- Vi kommer att skapa nya naturvärden, inte bara skydda befintliga. Områdena får ett långsiktigt skydd och utöver det vidtar vi en rad skötselåtgärder. I Sarkanenä-Leipipir kommer vi att utföra naturvårdsbränningar samt främja lövinslag där så är möjligt. Men den kanske viktigaste åtgärden är flytt av ved från påverkansområdet till kompensationsområdet. Död ved är ett substrat som till stor del saknas i våra skogar nuförtiden och som är väldigt viktigt för många vedlevande insekter och svampar, säger Jessica.

En annan aktör i affären mellan Boliden och Sveaskog är SLU – Sveriges lantbruksuniversitet – som kommer att driva ett forskningsprojekt för att följa upp naturvårdsnyttan med skötselåtgärderna som Sveaskog genomför.

- Att SLU är med från första början och nu genomför nollmätningar av naturvärden i Sarkanenä-Leipipir, för att sedan kontinuerligt mäta förändringarna, är givetvis en stor tillgång. Vi kommer att få ett vetenskapligt underlag på hur stor naturvårdsnytta som den här typen av åtgärder genererar vilket kommer vara ett stöd i framtida utformningar av kompensationsprojekt, säger Jessica.

För mer information:

Inslag från Sveriges Radio