)
Sveaskog och LOTS avvecklar samarbetet

Sveaskog och LOTS avvecklar samarbetet

Sveaskog har inlett dialog med LOTS Group om att avveckla LOTS uppdrag. Logistikföretaget LOTS har sedan i januari ansvarat för rundvirkestransporterna i Askersundsområdet.

Nyheter | 2017-03-21

- Båda parter gick in i samarbetet med de bästa intentioner, men uppdraget är komplext och LOTS har haft svårt att leverera enligt våra förväntningar. Vår bedömning är att det skulle ta för lång tid innan LOTS levererar utlovad tjänst, och då är det bättre att gå skilda vägar. Men vi vill förtydliga att vi har haft ett gott samarbete med LOTS, och det fortsätter även under avvecklingsperioden, säger Bo Arketeg, ansvarig för logistikinköp på Sveaskog.

Vad händer i nästa steg?
- Just nu fokuserar alla inblandade på att hantera situationen på bästa sätt. Det viktigaste för oss på Sveaskog är att trygga leveranserna till våra kunder. Hur vi kommer att arbeta framöver, med ny upphandling och dylikt, är för tidigt att säga. Mer information kommer när det finns något konkret att berätta.

För mer information:

Bo Arketeg

Bo Arketeg

Inköpare

Eva Karlsson Berg

Eva Karlsson Berg

Chef Marknadsområde Mitt

Tel: 010-544 95 04 010-544 95 04 , 070-515 43 75 070-515 43 75

Skicka e-post till Eva

Viveka Beckeman

Viveka Beckeman

Chefsjurist stab Juridik och Fastigheter

Tel: 08-655 91 08 08-655 91 08 , 070-275 24 48 070-275 24 48

Skicka e-post till Viveka