Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog satsar på jämställdhet – i flera led

Sveaskog satsar på jämställdhet – i flera led

Sveaskog arbetar för att öka jämställdheten. Målet är en könsfördelning på 30/70 eller jämnare år 2020. För att lyckas satsas både pengar och energi.

Nyheter | 2017-01-19

Men jämställdhet handlar om så mycket mer än jämn könsfördelning. För att sätta igång tankar och diskussioner kring genus, normer och jargong har alla medarbetare genomgått en utbildning som företaget Vkna tagit fram i samarbete med Sveaskog. Utbildningen är webbaserad och varvar teoriavsnitt med reflektions- och diskussionsfrågor.

- Det märks att vi har fått en ökad medvetenhet kring de här frågorna på Sveaskog, till exempel genom att medarbetare hör av sig till oss på HR med förbättringsförslag inom olika områden, säger Lisa Liljenstrand, HR-specialist på Sveaskog.

Efter att ha fokuserat på det interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet har turen nu kommit till Sveaskogs entreprenörer inom logistik, vägar, skogsvård och avverkning, som i december genomgick en kortare version av utbildningen under ledning av kontaktpersonerna på Sveaskog. Vägmästare Björn Gadestedt kom med idén till utbildningssatsningen, som i ett första steg genomförts inom resultatområde Södra Norrland.

- När jag själv gick utbildningen fick jag mig lite av en tankeställare och upptäckte saker som jag inte reflekterat över tidigare. Där och då fick jag idén om att även utbilda våra entreprenörer eftersom de utgör en så stor del av vår verksamhet, säger Björn Gadestedt.

Bredare rekryteringsbas önskvärd

En av entreprenörerna som deltagit i utbildningen är Tomas Kolmodin, produktionschef på Vallsta skogsmaskiner. Han tycker att det är viktigt för entreprenörer att vidga vyerna när det gäller framtida behov av personalrekrytering. Utmaningen är att få ett större underlag för att få in sökanden från båda könen.

-  Ju bredare bas av sökande, desto lättare kommer vi att hitta personer som matchar de krav som våra kunder ställer på oss som entreprenörer. Maskinföraryrket är idag väldigt högteknologiskt och komplext med en mängd olika arbetsuppgifter, vilket bör göra det intressant för en bredare målgrupp, säger Tomas Kolmodin.

Hittills har cirka 50 entreprenörer utbildats och utvärderingen har varit mycket positiv. Planen framöver är att fortsätta utbildningssatsningen inom fler delar av Sveaskog.

Bilder från dagen


 

För mer information:

Lisa Liljenstrand

Lisa Liljenstrand

HR-partner