Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskogs verksamhet i Ore

Sveaskogs verksamhet i Ore

I Ore finns många skyddsvärda områden och värdefulla skogar. Därför har vi avsatt mer än hälften av alla skogar över 80 år i Rättviks kommun för naturvård. Därutöver lämnas hänsynsytor i produktionsskogarna.

Nyheter | 2017-12-13

Det skogsbruk vi bedriver är anpassat för att värna om den biologiska mångfalden i området. Denna uppfattning delas av Skogsstyrelsen, som efter ett besök vid Brännvinsberget i Ore tillsammans med vår FSC-revisor DNV skriver: ”Att avverka delar av de besökta områdena påverkar inte deras (de rödlistade arternas) förekomst på lång sikt eftersom så stora delar sparas, det är också de mest värdefulla delarna som sparats.”

DNV skriver vidare i sin slutsats:

”Skogsstyrelsen bedömer inte att de tre trakterna håller nyckelbiotopsklass. Vidare anser man att naturvärdena inte utgör skäl nog för att hindra avverkning.”

Ore har ett talldominerat skogslandskap som formats av såväl bränders härjningar som mänsklig påverkan i form av tidigare skogsbruk. Den senaste stora branden inträffade i slutet av 1800-talet.

Sveaskog är medvetet om att det finns rödlistade arter, främst svampar och lavar, i Ore. Dessa sitter på död ved och stubbar som antingen skapats naturligt eller av människor. Där det finns ansamlingar av död ved omgivna av gamla naturvärdesträd och en förekomst av rödlistade arter har Sveaskog valt att skydda dessa genom att avsätta väl tilltagna hänsynsytor (träd, dungar och mindre skogspartier).

De rödlistade arterna förekommer främst på stubbar och död tallved. I samband med avverkningarna skapar vi därför medvetet ny död ved, vilket är en förutsättning för den långsiktiga överlevnaden för dessa skyddsvärda arter.

Därigenom menar vi att Sveaskog har gjort en rimlig avvägning mellan produktions- och miljömålen.

För mer information:

Anders Almäng

Anders Almäng

Resultatområdeschef Södra Norrland

Fakta

  • Av Ores 56 000 hektar äger Sveaskog 32 000 hektar.
  • Sveaskog har avsatt 55 procent av alla produktionsskogar äldre än 80 år.
  • I Ore finns Ekopark Ejheden på 6900 hektar.  
  • I Ore ligger även Brännvinsberget som utgör 800 hektar, varav Sveaskog äger 771 hektar och har avsatt 39 procent av den produktiva skogsmarken.