En måltid baserad på insekter.

Svenska insekter nyttigt alternativ till kött

Ätbara insekter har stor potential att bli en viktig framtida proteinkälla och ett klimatsmart alternativ till kött. Men kan ätbara skogsinsekter födas upp på svensk skog? Det vill Sveaskog undersöka.

Nyheter | 2017-10-23

– Ett av våra uppdrag inom forskning och utveckling är att studera nya användningsområden för skogen och insekter är något man pratar alltmer om. Det gjorde att vi ville titta på möjligheterna att föda upp ätbara insekter på restprodukter från skogen, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog.

Första steget blev att göra en litteraturstudie kring vilka insekter som kan vara lämpliga, vilket näringsinnehåll de har, hur uppfödningen skulle kunna gå till och vilka eventuella risker som finns. Studien utfördes av Vassileios Varelas, forskare på SLU i Uppsala.

– Eftersom vi pratar om industriell produktion i växthus där vi kan kontrollera både temperatur och fuktighet kan vi lika gärna använda insekter från andra delar av världen för uppfödning, påpekar Vassileios Varelas.

Näringsrika insekter i svenska skogar

Studien visar dock att många av de insekter som lever i svenska skogar är ätbara och mycket näringsrika. En annan fördel är att de enkelt kan födas upp i stora mängder och har extremt låg miljöpåverkan. På global nivå finns redan flera företag som massproducerar ätbara insekter. Insekternas eget foder består oftast av spill från livsmedelsindustrin.

– Genom studien kom vi fram till att det verkar finnas goda förutsättningar för att använda restprodukter från skogen som insektsfoder, säger Vassileios Varelas.

Skogen som insektsmat ska utvärderas

Det finns bara en hake. Sedan 1997 finns en EU-lag för "nya livsmedel", där insekter ingår. Företag som vill sälja nya livsmedel måste söka om tillstånd och i samband med det bevisa att livsmedlet är säkert att äta. Det utvärderas sedan av ett neutralt säkerhetsorgan.

– Kruxet är att ingen inom hela EU har gjort någon ansökan och därför är det heller ingen som vet om det skulle godkännas eller inte, säger Astrid Walles-Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

För Sveaskogs räkning blir nästa steg att utvärdera hur olika skogliga råvaror fungerar som föda för olika insekter under kontrollerade former.

– Vi kommer att göra tester både med och utan förbehandling och i blandningar med mikroalger, jäst eller annan grön biomassa. Dessutom kommer vi att testa inblandning av olika skogsråvaror i fodret till arter som redan föds upp "industriellt", exempelvis mjölmask och syrsor, säger Ann-Britt Edfast.

För mer information:

Ätbara insekter i världen

På ett globalt plan finns mer än 2 000 registrerade ätliga insekter och på många håll i världen ses insekter som en delikatess. Cirka två miljarder människor äter regelbundet insekter, främst i Asien, Afrika och Sydamerika.