Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Film från EU-träffen

Sverige bäst på att nyttja skogen

När EU:s energikommissionär Maros Sefcovic besökte Stockholm för att träffa intressenter från politik och näringsliv var Sveaskog en av de inbjudna.

Nyheter | 2017-04-11

Företagsnätverket Hagainitiativet där Sveaskog ingår, fick förra veckan möjlighet att träffa Maros Sefcovic och hans medarbetare för att diskutera CO2-frågor och ge en skoglig vinkling på energiomställningen. Förutom Sveaskog fanns till exempel Anders Egelrud från Fortum, Sören Eriksson från Preem, Alarik Sandrup från Lantmännen och Christina Hillforth från AkzoNobel på plats.

Från Sveaskogs sida var det Jan Wintzell, Chef Stab Affärsutveckling & Innovation, som berättade om och gav Sveaskogs syn på hur EU kan påskynda arbetet för att klara Parisavtalet, hur Sverige kan bli fossilfritt och skapa fler jobb och välfärd.

 Man märkte tydligt att det fanns ett stort intresse för de skogliga frågorna, speciellt över att försöka förstå hur det här med brukande av skogen kan generera så mycket mer biomassa och så mycket mer samhällsnytta, något Sverige ligger långt fram inom, berättar Jan Wintzell.

Svensk modell som går att överföra

I presentationen visade Jan Wintzell upp hur svenska skogar absorberar mer än 80 procent av Sveriges växthusgaser, hela 30 procentenheter mer än nummer två på listan. Orsaken till att vi lyckats med detta bygger på två delar. Dels en aktiv politik där vi de senaste tjugo åren tydligt ändrat vårt tänk och gått från fossila bränslen till bioenergi, men också ett hållbart skogsbruk som resulterat i ett dubblerat virkesförråd de senaste 70 åren.

 Sveriges hållbara skogsbruksutveckling har gjort att vi lyckats öka både uttag och virkesförråd, helt enkelt genom att förbättra såväl plantmaterialet som skötselmetoderna när man avverkat och skall förnya skogen, säger Jan Wintzell.

Att det här går att överföra till andra länder i EU är de flesta övertygade om, i alla fall så länge man kommer ihåg ländernas olika förutsättningar och anpassar tillämpningarna därefter.

 Energikommissionären lämnade oss med en tydlig bild över hur vi i Sverige jobbar och samarbetar mellan stat, näringsliv och utbildning. Jag är övertygad om att han lämnade rummet med en klar bild över hur skogsbruk och skogsrelaterade produkter kan bidra till en omställning till en bioekonomi, säger Jan Wintzell.

Skogen het fråga inom EU

En annan person som ägnat mycket tid och kraft på att förmedla svensk skogs stora fördelar är Sveaskogs Sen Dir EU affairs Martin Lindell. Han har jobbat mycket internationellt och har bra koll på EUs och Bryssels syn och intresse för skogen.

– Just nu är skogen en het fråga då det är två lagstiftningar på gång. Den ena kallas för "LULUCF" (Land use, land-use change and forestry) och berör sättet på hur man får in skogen i klimatarbetet. Den andra kallas för "Clean Air Package" och behandlar energifrågan i ett större perspektiv. Här ingår bland annat krav på hållbarhetskriterier för fast biomassa. Det här är två lagstiftningsförslag som nu behandlas och där skogen spelar en tung roll, avslutar Martin Lindell.

För mer information: