Fotograf: Morgan Grip

Växtkraft! i Sveg bidrar till lokal arbetskraft

I strävan efter en levande landsbygd och med viljan om att bidra till en ökad arbetskraft har Sveaskog dragit igång projekt Växtkraft!. Kortfattat innebär det att sju personer helt utan bakgrund i skogen nu röjer i Sveg, och gör det bra.

Nyheter | 2017-07-19

När projektet startade för sex veckor sedan var de åtta stycken, alla med målet att hitta en sysselsättning. Under den första utbildningsperioden hoppade en person av då han fick arbete på annat håll, ett ”väldigt positivt avhopp” som Maria Petré beskriver det. Maria Petré arbetar som områdesansvarig på Sveaskog och är den som håller i projektet i Sveg.

– Sveaskogs incitament är i grund och botten att vi vill ha mer lokal arbetskraft, en levande landsbygd helt enkelt. Det finns mycket personal och arbetskraft men inte utbildning, därför vill vi förse dem med den utbildning de behöver för att kunna få ett arbete, berättar Maria Petré engagerat. 

Fyra får anställning efter projektet

Personerna som genom Arbetsförmedlingen fick chansen att vara med i Växtkraft! får först genomgå en teoretisk utbildning där de tar röjsågskörkort och Grönt Kort. Efter det får de sedan göra praktik i sex veckor, allt för att verkligen slipa till det de lärt sig i skolbänken.

– Det behövs praktisk erfarenhet och inte bara utbildning. Det som är bra är att vi startade upp allting så pass tidigt att röjningssäsongen fortfarande är igång när de är klara. Fyra personer kommer gå vidare till en säsongsanställning i direkt anslutning till att de är klara med utbildning och praktik, säger Maria Petré.

Välkomnar kvalificerad arbetskraft

En av entreprenörerna som med glädje välkomnat den nya arbetskraften är Qvarnsjö Skogstjänster AB. De har tidigare jobbat med mycket både internationell- och nationell personal och välkomnar en lokal grupp som kommer utgå från Sveg.

– För oss som entreprenör är lönsamhet A&O och här har vi ett upplägg som dels ger oss kvalificerad och redan utbildad arbetskraft med alla certifieringar. Men vi får också tillgång till marker att röja åt Sveaskog. För oss är det ju givetvis ett bra erbjudande, säger Kenneth Söderström, grundare av företaget.

Att det är viktigt att tidigt ha en bra kontakt med entreprenörerna håller båda parter med om. Just att det faktiskt finns möjlighet till ett arbete i slutet av tunneln gör att projektet blir mer än bara politik och tomt prat som ser bra ut på pappret.

Viktigt att tänka långsiktigt

Maria Petré trycker hela tiden på att tänka långsiktigt och tycker inte att man ska utesluta vidareutbildningar.

– Växtkraft! är ett jättebra initiativ och jag tror själv på idén. Men jag tror också att det är viktigt att tänka på vad det faktiskt ska leda till i längden. Vi ska ha enkla uppstartsjobb, men det är få svenskar som röjer av en anledning. Det är viktigt att också tänka mer långsiktigt och visa på vilka andra delar som också finns i skogsbruket. Det behöver inte sluta här!

  • Oguzhan Tuncer, Conny Persson, Carl-Fredrik Svensson, Sebastian Johansson, Ktellee

  • Parfait Nkurunziza och Joel Larsson

  • Conny Larsson, Oguzhan Tuncer, Ktellee, Sebastian Johansson, Kenneth Söderström, Magnus Norell

  • Fotograf: Morgan Grip

  • Fotograf: Morgan Grip

  • Fotograf: Morgan Grip

  • Fotograf: Morgan Grip

  • Fotograf: Morgan Grip


För mer information: