Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Bidraget förgyllde Barbros vardag

Bidraget förgyllde Barbros vardag

Stiftelsen Domäns hjälpfond har sedan 1920-talet delat ut bidrag till tidigare Domänverksanställda och deras efterlevande för att förgylla tillvaron för dem. I år har 130 personer beviljats ekonomiskt bidrag. Totalt har 621 000 kronor delats ut.

Nyheter | 2018-06-07

Barbro har arbetat på Domänverket och är en av de personer som har ansökt om ekonomiskt bidrag från Domäns Hjälpfond. Vi tog kontakt med Barbro för att höra om hon ville berätta om sitt arbete, sitt liv och varför hon har sökt bidrag, något hon gladeligen ville göra.

Barbro möter oss med ett stort leende i dörren när vi kommer hem till hennes lägenhet i Norberg i Bergslagen. Hon sprudlar av energi över att få besök och under tiden som vi äter lunch flödar historierna.

Naturligt att vistas i skogen

Barbro är uppvuxen i Stockholm men har sedan barnsben vistats mycket i naturen. Hennes pappa arbetade som lantmätare vilket innebar mycket resande och boende långa perioder på annan ort. På somrarna arbetade pappan på Muskö och Ljusterö och då följde hela familjen med och bodde i hans arbetarbostad. Det var dock inte bara på grund av pappans arbete de vistades mycket i naturen, utan han älskade också att jaga och fiska och han tog då ofta med Barbro och hennes två systrar. Han lärde dem bland annat att skjuta, och skyttet blev ett intresse för Barbro som hon ägnade sig åt under många år, vilket hon även tävlade i. Tävlingarna hölls på stora och lilla skuggan på Djurgården i Stockholm och Barbro vann på både 50 och 100 m.

Ett annat stort intresse i Barbros liv är musik. Hon hade som ung abonnemang på både Operan och Konserthuset i Stockholm där hon var en flitig besökare tillsammans med sina systrar. För sitt stora intresse reste hon även till Venedig för att gå på operan.

Ville upptäcka världen

När Barbro gått klart skolan började hon arbeta på utlänningskommissionen som låg på Riddarholmen. Intresset för att upptäcka världen tog dock henne ganska snart till både Geneve och Zürich där hon arbetade som barnflicka. I Geneve träffade hon sin blivande man Aram, en dirigent och kompositör som spelade på operan i Geneve. Aram följde med Barbro till Sverige och tillsammans fick de tre barn. Det var dock inte lätt som utländsk kompositör och dirigent att slå sig in på den svenska musikscenen så stundtals arbetade Aram som musiklärare i olika skolor runt om i Sverige.

Fina minnen från Domänverket

Barbro tog efter hemkomsten till Sverige anställning på Domänverket som skrivbiträde och där arbetade hon i 13 år. Några av hennes arbetsuppgifter var att skriva kungabrev och räkna revir för kronojägarna. Barbro har väldigt fina minnen från tiden på Domänverket med intressanta arbetsuppgifter och god sammanhållning mellan kollegorna. Efter arbetet hos Domänverket flyttade familjen runt en del men hamnade slutligen i Norberg. Kommunen i Norberg satsade stort och Aram fick en tjänst som dirigent medan Barbro tog hand om barnen och halvtidsarbetade. Längtan efter att resa och uppleva andra kulturer resulterade i att Barbro vid 50 års ålder började studera vid Göteborgs universitet.

Glad över Domäns hjälpfond

Barbro fick första gången information om Domäns hjälpfond för två år sedan, men tänkte inte då på att ansöka. När hon året efter återigen fick informationen i brevlådan tänkte hon, varför inte, jag söker. Trots att Barbro har arbetat mycket under sitt liv så har det tyvärr inte resulterat i någon större pension, så extratillskottet i form av bidraget från Domäns hjälpfond var verkligen välkommet.

- När jag fick bidraget blev jag så glad!, säger Barbro.

Med bidraget köpte Barbro nya skor och gjorde en resa i Bergslagen tillsammans med sin dotter. De besökte bland annat caféet Erik Larsgården, Wanbo Herrgård och en loppis och passade även på att besöka Barbros släktingar i Varberg.

- Det var en frihet att kunna använda sina pengar till något annat än vardagens måsten!

För mer information:

Domäns hjälpfond

  • Stiftelsen Domäns hjälpfond grundades år 1924 av dåvarande generaldirektören Karl Fredenberg och hette från början Domänverkets understödsfond.
  • Tanken med fonden var att behövande anställda, före detta anställda eller deras efterlevande skulle kunna söka ekonomiskt bidrag.
  • Bidraget som betalas ut årligen är ett ekonomiskt bidrag för egenvalda aktiviteter.
  • Ursprungligen omfattades bara tjänstemän men 2013 ändrades stadgarna så att även kollektivanställda och deras efterlevande nu har möjlighet att söka bidrag.

Vem kan söka?

  • Enligt stadgarna är det i första hand till behövande anställda och före detta anställda och efterlevande till dessa som bidrag kan delas ut. 
  • Med behövande, enligt stadgarna, avses en person som behöver allmänt stöd för att klara sina normala omkostnader eller en person för vilken särskilda omständigheter orsakat eller orsakar lidande. Det kan vara en person som på grund av olika orsaker i livet har svårt att få ekonomin att räcka till, har hälsoproblem eller hamnat i någon form av livskris.
  • Exempel på detta kan vara låg pension, olycka som drabbat fysiskt och/eller ekonomiskt, olycka som drabbar egendom genom till exempel brand med ekonomiska följder, sjukdom med lång sjukskrivning som följd, barn som drabbats av sjukdom eller handikapp, boproblem som uppstår vid skilsmässa eller som ensamstående förälder.

Ansökan

  • Ansökan kan göras löpande under året på avsedd blankett där det ska framgå på vilket sätt sökande kvalificerar sig som mottagare och orsaken till hjälpbehovet. I förekommande fall bifogas läkarintyg eller annat intyg som visar behovet. Inkomna ansökningar behandlas och beslut om bidrag fattas på Stiftelsen Domäns Hjälpfonds årsmöte.
  • Ansökan skickas till Sveaskog, Annika Arnedal-Cannehag, 105 22 Stockholm eller med e-post

Ansökningsblankett (pdf)
Ansökningsblankett (word)