Bioråvara till 3D-printade och biobaserade specialemballage

Bioråvara till 3D-printade och biobaserade specialemballage

Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab, samt Swerea SICOMP har beviljats 4,1 Mkr från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing. Projektet som löper över tre år leds av Swerea SICOMP.

Pressmeddelanden | 2018-07-11

Nytt användningsområde för bioråvara

Idag är de plastgranulat som används för 3D printing fossilbaserade. Genom att använda biomassa från grenar och toppar (GROT) ska projektet utveckla biobaserade granulat som är lämpliga för 3D printing av specialemballage.

- För Sveaskog är det intressant då vi i projektet utvecklar ett nytt användningsområde för vår bioråvara. Vi ser också att vi med projektet bidrar till att minska användningen av fossilbaserad plast, säger Ann-Britt Edfast forskningschef på Sveaskog.

Utveckling av tekniken ger nya möjligheter

Tidigare har 3D printing främst använts inom prototyptillverkning men utvecklingen av tekniken möjliggör idag utskrifter i stor skala. Fördelar med 3DP eller friformsframställning är möjligheten att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill. I den förstudie som ligger till grund för projektet visades dessutom att GROT- baserade kompositer kan minska materialkostnaden avsevärt jämfört med de plastgranulat som används idag.

- Ett väldigt intressant projekt där vi tror att konsortiet kan visa att man kan få billigare och bättre produkter med biobaserade material, säger Tommy Öman projektledare hos Swerea SICOMP.

För mer informaiton:

Ann-Britt Edfast

Ann-Britt Edfast

FoU-chef