Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Debattsvar: Vi agerar i linje med regeringens politik – och till förmån för skogen i Ore

Debattsvar: Vi agerar i linje med regeringens politik – och till förmån för skogen i Ore

I en debattartikel i Dalarnas Tidningar (15 augusti) lyfter representanter för ett antal naturskyddsorganisationer frågan om naturvärden i Ore och risk för avverkning av skyddsvärda skogar. Vi på Sveaskog känner igen frågeställningarna sedan tidigare. Den som följer debatten kommer att känna igen våra svar, men vi vill ändå upprepa dem och svara fråga för fråga.

Nyheter | 2018-08-29

”Sveaskog har avverkat trots kännedom om skogarnas naturvärden.”
Inför all vår avverkning görs naturvärdesbedömningar. Det gäller även i Ore. I Ore finns många skyddsvärda områden och värdefulla skogar där skogsbruket behöver anpassas för att säkra den biologiska mångfalden.

Därför har Sveaskog avsatt mer än hälften av alla skogar över 80 år i Rättviks kommun för naturvård. Till det kommer alla hänsynsytor som lämnas i produktionsskogarna. 

Inför utförda avverkningar har såväl Skogsstyrelsen som Länsstyrelsen dessutom varit på Brännvinsberget. Länsstyrelsen har inte bedömt området som värdefullt nog för att bilda reservat och Skogsstyrelsen har inte ansett att de aktuella områdena utgör nyckelbiotoper.

"Flera av de skogar med höga naturvärden som ännu finns kvar riskerar att avverkas av Sveaskog nu i augusti.”
Som vi skriver ovan. Vi avverkar inte skog som vi eller myndigheterna bedömt som skyddsvärd och har inga planer på att göra det. Varken i augusti, september eller någon annan månad. De delar som kan bli aktuella för avverkning är endast sådana som efter naturvärdesbedömning klassas som produktionsskogar och inte naturvårdsskogar. 

”Naturskyddsföreningen önskade att föra en dialog med Sveaskog om området.” 
Av alla de organisationer som finns i Sverige och som har synpunkter på vår verksamhet, så finns nog ingen organisation som vi har så mycket dialog med som SNF. Det är vi glada för eftersom vi har mycket höga naturvårdsambitioner. Så även i Ore. 

”Skogsstyrelsen anlitades för att utföra (dessa) inventeringar. Dessa inventeringsresultat sekretesstämplades av Sveaskog och har aldrig visats offentligt.”
De skogar vi klassar som naturvårdsskogar går att se på vår hemsida. Vi sekretesstämplar inte inventeringsresultat.  

”Det visade sig sedan i efterhand att Skogsstyrelsen besökt den värdefulla skogen vid Brännvinsberget först efter avverkning.” 
Förhållandena i Ore är väl kända av Skogsstyrelsen och myndigheten har gjort den tillsyn man har i uppdrag att göra. 

”Varken Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Sveaskog agerar i linje med regeringens uttalade politik och mål, det vill säga till förmån för de avverkningshotade och värdefulla skogarna i Ore Skogsrike.”
Här har vi helt motsatt uppfattning. En viktig bakgrund är att skogarna i området har en lång brukningshistoria under vilken betydande naturvärden ändå utvecklats och levt kvar.

Nivån på naturhänsyn i dagens skogsbruk är högre än under de senaste hundra åren och genom aktiva åtgärder kan vi dessutom skynda på utveckling av naturvärden, bland annat genom att tillskapa grov död ved i skogen.

Sedan en tid tillbaka arbetar Sveaskog i ett projekt tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Dalarna. Syftet med detta projekt är att i stort och smått hitta sätt att både prioritera naturvårdsavsättningar och anpassa naturhänsynen i ett större landskapsavsnitt, där även Ore ingår, för att regionalt stärka den biologiska mångfalden. På detta sätt vill vi utveckla en grön infrastruktur som fortsatt kommer att styra vår skötsel av områdets skogar. 

Om Sverige ska nå upp till nationella och internationella miljömål behöver stora sammanhängande och ekologiskt funktionella skogsområden som Ore Skogsrike skyddas av staten, inte avverkas.”
Sveaskog är sannolikt det företag i Sverige som i högst grad skyddar stora sammanhängande områden genom våra ekoparker och genom andra stora frivilliga avsättningar. Det gäller även Rättviksområdet, där över hälften av alla Sveaskogs skogar över 80 år redan är frivilligt undantagna från skogsbruk.

För mer information

Anders Almäng

Anders Almäng

Resultatområdeschef Södra Norrland