Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Brandskadad timmer

Vägarna viktiga när timret ska ut

Arbetet med att få ut timmer ur de brandhärjade skogarna pågår för fullt. En pusselbit är att säkra skogsbilvägarna för att säkra transporterna ur brandområdet.

Nyheter | 2018-09-14

– Det är viktigt att timmerbilarna kan transportera virket till industrin utan störning vid dåligt väder. Det kommer gå, säger Björn Gadestedt, vägmästare på Sveaskogs kontor i Ljusdal.

I skogarna strax ovanför Korskrogen skiner solen, det luktar fortfarande svagt av brand. På de svedda markerna har rallarrosor redan börjat skjuta upp. I en sluttning jobbar en skördare sig metodiskt genom högarna av omkullvräkta träd. Runt 80 träd i timmen kvistas och kapas, och skotas fram till skogsbilvägen i väntan på en timmerbil.

Viktigt att bärga timret innan snön kommer​

Den gångna veckan började arbetet med att avverka det som går att rädda ur skogarna nordväst om Ljusdal på allvar. Så mycket timmer som möjligt ska bärgas innan snön kommer.

– Det är en kamp mot tiden. När snön faller kan värden för uppskattningsvis 25 miljoner kronor gå förlorade – bara på den här avverkningsplatsen, säger Kjell Gustavsson, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd. 

I området i norra Gävleborgs län rör det sig framförallt om ungskog, som främst kommer gå till biobränsleanläggningarna. Grövre träd kommer köras till Setra Groups sågverk i Färila.

Bra vägar är en förutsättning

För att kunna ta till vara den skog som kan användas är det många bitar som ska passa. Inte minst att det finns bra vägar. Bränderna slet hårt på skogsvägarna. För att timmerbilarna ska kunna komma in i området behöver vägstandarden säkerställas. 

Just nu pågår ett projekt där Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att invertera skogsbilvägarnas standard. Sveaskog hjälper till med inverteringen.

– Över 60 procent av de inventerade vägarna i Ljusdalsområdet håller enbart vid torr sommar eller frusen vinter, görs inget kommer lastbilarna få det svårt att klara leveranserna. Vi har maskiner ute som ska säkra bärigheten på vägarna genom att forma till och grusa upp vissa sträckor. Det kommer att funka fint.

Samtidigt, säger Björn Gadestedt, är det inte helt enkelt att få tag på den mängd grus som vägarna kräver.

Markerna ska återbeskogas

Även om skogsbränderna rev upp sår i såväl landskap som i markägare börjar nu vägen framåt. När det är röjt och fritt fram ska markerna återbeskogas.

– Vi vill ha upp så mycket skog som möjligt, så där det finns förutsättningar hoppas vi kunna börja föryngra redan till våren, säger Gisela Björse, skogsvårdschef på Sveaskog.

På de flesta ställen har det brunnit så hårt att vi inte behöver markbereda för att få bra föryngringar. Det gör också att vi kan komma igång snabbare.

– Produktionsarearealerna som inte har några särskilda naturvärden kommer vi återbeskoga som vanligt. Det blir mest plantering men vi är i ett område där stora arealer passar för sådd. Vilket det blir avgörs efter förhållandena på varje enskild plats, säger Gisela Björse.

Setras sågverk i Färila öppnar för brandtimmer

Som tidigare har rapporterats har Setra Groups sågverk i Färila erbjudit sig att ta emot brandtimmer, ett arbete som började den här veckan. Normalt sett sågas här bara gran, men nu gör Setra ett undantag för att kunna såga även tall.

– Så fort vi vet att vi har ett lager och vet att vi har ett inflöde av timmer hoppas vi kunna börja inom kort, säger Bengt Jönsson, produktionsplanerare på Setra Group Färila.

Den preliminära bedömningen, enligt Setra Group, är att man ska kunna få fram drygt 100 000 kubikmeter sågat virke andra halvåret 2018.

 

Skördare som avverkar brandskadad skog

 

Bilder från Ljusdal

  • Ett landskap som normalt böljar i grönt präglas nu även rostbruna fält av brandskadad skog

  • Stockar som förhoppningsvis kan sågas till sågvirke.

  • Klenare stockar som väntar på att bli biobränsle.

  • En skördare röjer upp i härvan av omkullvräkta träd och rötter.

  • För att få ut virket ur skogen måste vägstandarden säkerställas.

  • Rallarrosor börjar skjuta upp ur den svedda jorden

  • Setra har öppnat upp en ny entré i staketet för att kunna separera sitt ordinarie timmer från det brandskadade.

  • I Enskogen gjorde en av bränderna bokstavligen halt vid tomtgränsen.

  • Bengt Jönsson, produktionsplanerare på Setra Group i Färila hoppas kunna börja såga de brandskadade timret inom kort.

För mer information:

Gisela Björse

Gisela Björse

Skogsskötselchef