Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Nordic Paper på utbildning hos Sveaskog kring FSC/PEFC

Nordic Paper på utbildning hos Sveaskog kring FSC/PEFC

Nyligen genomförde Sveaskog en utbildning i FSC®​/PEFC med vår kund Nordic Paper. Utbildningsdagen hölls i Skogaholm utanför Askersund, och syftade till att visa hur vi arbetar med naturvård och produktion i praktiken.

Nyheter | 2018-06-18

- Nordic Paper arrangerar varje år en utbildning för medarbetare som är ​​involverade i FSC, Chain of Custody, Controlled Wood. Det är bland annat säljare inom massa och papper, administratörer samt de som arbetar med hållbarhet, utlastning och logistik. Kort sagt; alla som är engagerade i produktionsflödet, berättar Håkan Broman, kundansvarig hos Sveaskog.

Det var andra gången som Sveaskog höll i denna utbildning för Nordic Papers personal. I skogarna hos Sveaskogs resultatområde Södra Bergslagen fick de medverkande bland annat prova på att plantera en planta, besöka en slutavverkning och se målbilden för hur ett bestånd kommer att utvecklas på längre sikt när vissa delar lämnas orörda.

- Vi ville tydliggöra vad det får för effekter när vi genomför naturvårdsinsatser. Vi tittade bland annat på ett bestånd där vi huggit bort gran för att främja löv och annan flora, säger Håkan Broman och tillägger:

- Sedan blev det förstås även dialog om hur våra maskiner fungerar praktiskt, vi har ju avancerade datorer i skördarna, samt hur mycket laget kör och hur de apterar timmer och massaved.

Vilka höll i utbildningen?
- Rune Andersson, planeringsledare, Jan Karlsson, områdesansvarig, och jag. Utöver det medverkade även ett av våra maskinlag. Det var värdefullt för oss att få bidra till att ge Nordic Papers medarbetare en bild av hur den praktiska verkligheten i skogen ser ut, inte minst kring hur vi arbetar med naturvård i ett större perspektiv. Den här typen av aktiviteter skapar goodwill, engagemang och förståelse för vår verksamhet.

Hur verkade deltagarna uppleva dagens övningar?
- De verkade få aha-upplevelser kring hur vi jobbar, hur mycket vi lämnar samt syftet med att lämna vissa bestånd och sköta andra på ett visst sätt. En av platserna vi besökte var en så kallad granåker planterad på 60-talet där det fanns mycket hänsyn; kulturlämningar som stenrösen, inslag av lövmosaik, grova aspar och med mera. Det var ett väldigt illustrativt exempel.​

Hur upplever du att efterfrågan på FSC/PEFC-certifierat virke från våra kunder är i dagsläget?
- På massasidan efterfrågas FSC. Främst är det kunder som levererar produkter till konsumentmarknaden som har ett stort behov. Vi får också tydliga signaler om att de finansiella investerarna är väldigt noggranna med alla aspekter av hållbarhetsarbete.

Avslutningsvis, kan du berätta för de som undrar vad det innebär när virke är FSC/PEFC-certifierat?
- Det handlar i korthet om två certifieringssystem med ambition att balansera ekologi, ekonomi och sociala hänsyn.

För mer information:

Håkan Broman

Håkan Broman

Kundansvarig

Tel: 019-19 50 29 019-19 50 29 , 070-258 29 92 070-258 29 92

Skicka e-post till Håkan