Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Talltoppar i ung tallskog.

Ny metod minskar betesskador av vilt i skogen

Sveaskog är en av de skogsägare som medverkat i projektet Mera tall i södra Sverige. I ett 65 000 hektar stort försöksområde i Kronobergs län har skogsägarna planterat tall istället för gran, i syfte att sprida riskerna för betesskador samt nå en bättre tillväxt. Rapporten av försöket, som pågått under åren 2011 – 2015, visar att viltbetesskadorna gått ner.

Pressmeddelanden | 2018-01-24

- De omfattande problemen med viltbetesskador i södra Sverige tvingade fram nya metoder och initiativ och Mera tall är ett bra exempel. Det är därför glädjande att den uppföljning som nu kommit visar att betesskadorna i försöksområdet har minskat, säger Kjell Gustavsson, skogsskötselchef i Sveaskog för Marknadsområde Syd.

Projektet Mera tall pågick under åren 2011 – 2015 och har alltså nyligen utvärderats. Bakgrunden till initiativet var att många skogsägare i södra Sverige planterade gran istället för tall, detta eftersom viltbetesskadorna på tall var alltför omfattande. Därmed minskade utbudet tall som är betesbegärligt för älg och annat klövvilt - och betesskadorna ökade ännu mer på den tallungskog som fanns. Dessutom växer gran som planteras på tallmark sämre.

- Initiativet Mera tall visar att man kan hitta samverkansformer mellan skogsägare och andra aktörer, till exempel jägare och myndigheter, som ger resultat. Sveaskog ska nu se över om det kan bli aktuellt med liknande initiativ i andra delar av landet, säger Kjell Gustavsson.

Fortfarande är viltbetesskadorna över stora delar av landet alldeles för höga och andelen viltolyckor nådde år 2017 rekordnivåer, med mer är 60 000 inrapporterade viltolyckor.

- Viltstammarna är inte i balans med fodertillgången i vårt land. Skadorna som klövviltet orsakar är höga och leder till samhällskostnader som vi måste våga diskutera och komma till rätta med, annars lämnar vi över problemen till våra barn, säger Ronny Löfstrand, jakt- och klövviltschef i Sveaskog.

Sveaskog hade år 2011 en tallandel på 43 procent i sin föryngring i Götaland och år 2017 hade denna stigit till 52 procent.

För mer information:

Ronny Löfstrand

Ronny Löfstrand

Viltspecialist