Brinnande tallskog i Ekopark Ejheden

Rekordstor naturvårdsbränning i Sveaskogs Ekopark Ejheden

Sveaskog har genomfört Sveriges kanske största naturvårdsbränning genom tiderna i Ekopark Ejheden, Rättviks kommun. Hela 260 hektar brändes, motsvarande 520 fotbollsplaner. Genom branden skapas viktiga naturvärden på både kort och lång sikt.

Pressmeddelanden | 2018-05-24

Ekopark Ejheden i norra Dalarna, även kallad brandens ekopark, har som namnet antyder ett landskap präglat av brand. Här återfinns arter som är beroende av regelbundna bränder för sin överlevnad. Sedan människan lärde sig att släcka bränder blir de alltmer sällsynta. Den senaste stora branden drog fram i området i slutet av 1800-talet. Nu har det brunnit igen! 

- Vi behöver hjälpa naturen på traven, så att den dynamik som forna tiders bränder skapat får leva vidare i Ekopark Ejheden. Ett 15-tal personer från Sveaskog, Skogsstyrelsen och entreprenörer samarbetade för att genomföra naturvårdsbränningen, som sannolikt är Sveriges största någonsin, säger Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

I det korta perspektivet bidrar branden till att bevara brandberoende arter som skalbaggarna sotsvart praktbagge, raggbock och slät tallkapuschongbagge. Men det handlar lika mycket om att skapa naturvärden på längre sikt genom att återskapa substrat, bränd död ved, som många av de hotade arterna i ekoparken behöver.

- Det är ett väldigt långsiktigt men viktigt arbete som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis kolflarnlaven som bara lever på bränd död ved, säger Jonas Björklund.

- Naturvårdsbränningar är en betydelsefull del av Sveaskogs naturvårdsarbete och skötseln av Ekopark Ejheden. De flesta träd kommer att överleva. En del träd dör sakta, vilket är av stor vikt för insektslivet. Dessutom finns ett stort antal andra arter; växter, insekter, fåglar och djur som gynnas av den öppna och lövrika skogsmiljö som skapas efter en brand, säger Bruno Bystrand, hållbarhetsansvarig i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Säkerhetsaspekten är viktig vid en naturvårdsbränning:

-  Det är inte ovanligt att vi får vänta i flera år på de rätta väderförhållandena. I Ekopark Ejheden användes helikoptrar för att vattenbomba gränserna inför bränningen, och för att släcka efteråt där det behövdes. Det finns inga närboende kring brandområdet, men säkerheten är alltid lika viktig för oss och vi har stort förtroende för Lars Ambrosiussion, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen, som arbetsledde bränningen, säger Bruno Bystrand.

För mer information:

Bruno Bystrand

Bruno Bystrand

Resultatområdeschef Norra Bergslagen

Tel: 0222-336 80 0222-336 80 , 076-823 36 80 076-823 36 80

Skicka e-post till Bruno

Helikoptrarna är snabba och effektiva och släpper ut cirka 500 l vatten vid varje vattenbombning. Se fler filmer från naturvårdsbränningen i Ekopark Ejheden här