Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Så blev älgjakten i norra Sverige

Så blev älgjakten i norra Sverige

Hallå där, Marcus Jatko, jakt- och klövviltansvarig i Norrbotten. Vinterns älgjakt är nu avslutad, hur vill du summera säsongen 2017/2018?

Nyheter | 2018-03-21

- Den har gått bra. Vi har nått upp till 96 procent av avskjutningsplanerna i Norrbotten. 13 350 älgar har skjutits, 500 fler än i fjol och för femte året i rad har rekordet för länet slagits. 

- Inom flera älgförvaltningsområden (ÄFO) är utvecklingen positiv med en nedåtgående trend både när det gäller antal observerade älgar och mängden betesskador. Men trots det har vi inte nått målen i något ÄFO. Det krävs verkligen uthållighet för få ner älgstammen på tillräckligt låga nivåer. Vi har även områden där varken antal älgar eller betesskadorna minskar och där måste vi ta ett extra krafttag inför jakten i höst.

Sveaskog har ett mål att minst 7 av 10 tallstammar ska vara obetade. Kommer vi att nå det målet?

- Vi når inte målet idag och det är ingen kvickfix att komma dit. Idag har vi lägre skadenivåer i flera områden men eftersom unga tallar är i beteshöjd i ungefär 20 år så och vi har för mycket skador i stora områden tar det tid att sänka skadenivåerna totalt sett. För att kunna nå målet måste vi få upp en bas med områden som har låga skadenivåer och det tar tid. Det viktigast är att vi ser att trenden går åt rätt håll och det måste vi bli bättre på att förmedla. Sedan måste det få ta några år innan vi når målen.

Vilka är ljuspunkterna respektive utmaningarna inför 2018/2019-års älgjaktssäsong?

- Bland ljuspunkterna är att vi har ett gott samarbete med jägarsidan och att vi börjar prata om gemensamma mål som både dom och vi strävar efter att nå. Utöver det så ser jag det som väldigt positivt att vi kan jaga utan uppehåll och även har möjlighet att jaga under det så kallade jakttidsfönstret i december-januari på områden där det verkligen behövs för att vi ska klara våra ungskogar.

- Jag hoppas att vårt brev till jaktlagen om att släppa en veckas älgjakt i september mottages positivt och att fler jaktlag antar erbjudandet.

- En av utmaningarna är att förmå våra jaktlag att vara mer uthålliga och skjuta några fler älgar än de gjort hittills i de områden där vi ser att älgstammen inte minskar på det sätt vi skulle vilja. Jägarna vill såklart ha älgar kvar till nästa år men vi anser att de är lite för försiktiga. Det är lätt att ta ner en älgstam från hög till medelhög men att få med sig jägarna att sänka nivån därifrån till en nivå som är i balans med foderresursen är svårare. Vi måste bli bättre på att visa på att det kommer vara en bra och kvalitativ jakt även med de nivåer som skogen tål.

För mer information:

Marcus Jatko

Marcus Jatko

Jakt- och klövviltsansvarig

Norra Norrbotten

Tel: 0923-787 03 0923-787 03

Skicka e-post till Marcus