Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Samarbete kring Oreskogarnas brukande och bevarande

Samarbete kring Oreskogarnas brukande och bevarande

Sveaskog har tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inlett ett projekt för att få ett helhetsgrepp om de naturvärden som finns i skogarna i Ore, Rättviks kommun. Ambitionen är att skapa en gemensam plan för brukande och bevarande.

Nyheter | 2018-10-12

I Oreskogarna har såväl skogsbolag som myndigheter och ideell naturvård identifierat områden med höga naturvärden. Flera stora naturreservat har redan bildats, framförallt kring Gåsberget. Här har också skogsbolagen frivilligt avsatt en yta för naturvård som är tre gånger större än naturreservaten. Exempelvis har Sveaskog avsatt 55 procent av alla produktionsskogar som är äldre än 80 år.

Samtidigt finns det områden där det råder osäkerhet kring huruvida de bör brukas eller skyddas. Nu tar vi tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ett helhetsgrepp för att se vad vi kan göra gemensamt, genom projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt.

- Hur mycket hänsyn kräver mångfalden? Kan arters livsmiljöer bibehållas, stärkas och nyskapas genom hänsynsfulla skogsbruksmetoder? Vilka krav har de arter som vi vill bevara i landskapet i stort, och vilka gröna vägar behöver de för att ta sig fram? Det är sådana frågor som vi hoppas att projektet ska ge svar på, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog, och tillägger:

- Sveaskog är en stor markägare i området och vi ser väldigt positivt på samarbetet med de två myndigheterna. Vi har alla tre olika verktyg att jobba med för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden och nu ska vi på ett spännande sätt se hur vi kan komplettera varandra för att kunna bruka skogarna på ett klokt sätt.

Samarbetsprojektet sker inom ramen för regeringens uppdrag för grön infrastruktur. 

 För mer information

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef

Fakta

  • Av Ores 56 000 hektar äger Sveaskog 32 000 hektar.
  • Sveaskog har avsatt 55 procent av alla produktionsskogar i i Ore som är äldre än 80 år.
  • I Ore finns Ekopark Ejheden på
    6 900 hektar.