Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Skogsfågelinventering i Ekopark Halle- och Hunneberg

Ända sedan ekoparken grundades 2004 har Sveaskog arbetat med målmedvetna naturvårdsinsatser på Halle- och Hunneberg. Åtgärder som 14 år senare tyder på en god förekomst av tjäder vid sidan om spillkråka, mindre och större hackspett, trädkrypare och svartmes.

- Det är mycket glädjande och visar att våra ambitioner ger förutsättningar för ett omfattande fågelliv på Halle- och Hunneberg, säger Babs Stuiver, planeringsledare på Sveaskog. 

De vackra tvillingbergen i Halle- och Hunneberg sträcker sig rakt upp ur jordens innanmäte, som på avstånd bildar mörka siluetter mot västgötaslätten. Här möter enorma stup den karga randskogen som långt ner i dalen omfamnas av bördiga slätter.

Det här är naturområden som i hundratals år lockat skogsfågel till höjderna.

Goda förutsättningar för häckning

- Inventeringen visar att vissa arter gynnas av en god miljöhänsyn då boplatser och döda träd sparas för en gynnsam häckning, säger Christer Johansson på BirdLife Sverige som är en av de som gjort inventeringen i ekoparken. Under årets skogsfågelinventering fann BirdLife Sverige både tjäderlekplatser och en sannolik häckning av tretåig hackspett. 

Målsättningen med skogsfågelinventeringen är att få en bild av hur arterna är etablerade i ekoparken och se om variationen är art- eller platsspecifik. Ambitionen är att förutsättningarna för bestående häckande arter ska vara goda i ekoparken. 

Fortsatt aktivt naturvårdsarbete

- Tack vare inventeringen har vi idag en bättre bild över vilka miljöer som gynnar förekomsten av enskilda fågelarter. Nu återstår frågeställningen hur vi inom ramen för ekoparksavtalet och de befintliga naturvårdsinsatserna kan göra anpassningar – exempelvis täta och snåriga kantzoner som kan gynna förekomsten av järpe, säger Babs Stuvier. 

Bortsett från direkta åtgärder i ekoparken föreslår BirdLife Sverige en rad åtgärder som sträcker sig utanför ekoparken. Inte minst för att ta hänsyn till spridningen av järpe, orre och tjäder och skapa naturliga livsmiljöer över en yta på mellan 75 – 100 kvadratkilometer.

 - Exempelvis behövs ett större inslag av lövinblandning och död ved i produktionsskogarna, flerskiktade blandskogar där man kontinuerligt gör naturvårdsbränningar som utvecklas till gynnsamma lövbrännor (ett skogsbestånd som utvecklas naturligt efter en skogsbrand), säger Christer Johansson på BirdLife Sverige.

- Skogsfågelinventeringen visar att arbetet ger resultat och ger oss incitament att fortsätta arbetet med att optimera våra aktiva naturvårdsinsatser. Det här är bara början, säger Babs Stuiver.

För mer information

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef

Babs Stuiver

Babs Stuiver

Hållbarhetsansvarig

Fakta

  • Skogsfågelinventeringen genomfördes av BirdLife Sverige (Sveriges ornitologiska förening) under försommaren 2018 i Ekopark Halle- och Hunneberg på uppdrag av Sveaskog.
  • I den efterföljande rapporten föreslår BirdLife Sverige en rad åtgärder som kan förbättra förekomsten av olika arter. Bortsett från tjäder och tretåig hackspett noterades också mindre- och större hackspett, svartmes, tofsmes och tallrita, spillkråka, stjärtmes, orre, trana, ormvråk, fiskgjuse, havsörn, forsärla, sparvuggla och grönbena i inventeringen. 
  • Ekopark Halle- och Hunneberg invigdes 2004 och består av 5300 hektar skog och naturområden vid Vänerns sydspets, öster om Vänersborg.