Skötselskolans Eftersläckning - snabbkurs för dig som är frivillig i arbetet med brandbekämpning

Skötselskolans Eftersläckning - snabbkurs för dig som är frivillig i arbetet med brandbekämpning

Sveaskog bidrar nu med alla möjliga resurser för att stödja arbetet med bränderna runtom i Sverige. För närvarande har vi över 300 medarbetare och entreprenörer som är med i släcknings- och efterbevakningsarbetet. 

Nyheter | 2018-07-21

För att ytterligare stödja släckningsarbetet runt om i landet och delge vår kunskap i ämnet ger vi nu möjligheten för alla som inte arbetar i branschen och skall utföra släckningsjobb eller är frivilliga i släcknings- och efterbevakning att ta del av den branschgemensamma Skötselskolan, avsnittet om brand och brandsläckning. 

Registrera dig på Skötselskolan här 

När du registrerat dig som ny användare behöver du en kod för att se innehållet, uppge då koden 705266.