Sveaskog: Nu får du bättre betalt för ditt virke!

Sveaskog: Nu får du bättre betalt för ditt virke!

Efterfrågan på skogsråvara ökar. Därför höjer Sveaskog massa- och bränslevedspriserna rejält gentemot leverantörerna i södra och mellersta Sverige. 1000-tals skogsägare erbjuds därmed en möjlighet att få bättre betalt för sitt virke.

Nyheter | 2018-09-26

Sveaskog höjer i dagarna massavedspriset med 20-40 kr/m3fub gentemot våra leverantörer i södra och mellersta Sverige, förutom i Värmland och Götaland där priset förblir oförändrat då det nyligen höjts.

Dessutom höjer vi bränslevedspriset till 220 kr/m3fub i samma geografi, utom i Hälsingland. Det är en höjning med 40 kronor jämfört med tidigare pris.

Samtidigt höjs grotpriset med 10 kr/MWh.

Höjningarna på bränsleved och grot gäller från den 1 oktober.

- Det är rejäla höjningar på massa- och bränsleved. Suget efter skogsråvara är starkt på marknaden just nu och det går otroligt bra för våra kunder, vilket är glädjande. Det skapar ett värde för alla skogsägare, inte minst våra leverantörer som vi nu kan erbjuda riktigt bra betalt, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd och tillägger:

- Tala med din virkesköpare om vilket pris som gäller i din region, samt vilket erbjudande som är aktuellt vad gäller timmersortimentet.

 

För mer information:

Roger Johansson

Roger Johansson

Marknadschef

Martin Bäck

Martin Bäck

Köpledare

Tel: 070-237 73 01 070-237 73 01 , 010-544 97 19 010-544 97 19

Skicka e-post till Martin